Dragos Niculescu's Blog (42)

Economie la lumină*

Nu se logodeşte nimeni cu timpul

fără să nu-i ceară voie gîndacului de bucătărie,

nu-şi cumpără nimeni pistol pentru o sinucidere eroică

fără să nu-şi lase patul făcut în cele mai bune condiţii,

e o regulă în toate,

omenirea înaintează în baza unor principii verificate.

Cu mîinile înfundate-n buzunare pînă la cele mai adînci

boabe de grîu ale copilăriei,

nebunii superbelor deziluzii fluieră la vagoanele marfare

în care nasc ultimele slujnice ale… Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Mai 14, 2017 la 1:00am — 2 Comentarii

Colindătorul*

Sînt cel ce vă urează-o zi mai bună,

În viaţa asta searbădă şi grea,

Şi care îşi doreşte să vă spună

Că încă mai e loc şi de-altceva.

Nu mă cunoaşteti, nu mă ştiţi pe nume,

Domiciliez acolo pe-unde trec,

Dar, totuşi, am şi eu un rost pe lume,

Să vă colind puţin şi-apoi să plec.

Sînt lipsuri, mai apar chiar şi dezastre,

În lumea tristă, plină de nevoi,

Eu însă cred în apa mării-albastre

Şi mă-nfăşor într-o perdea de ploi.

Nu…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 30, 2017 la 10:00pm — 6 Comentarii

Băiatul cu pălărie verde*

Nu mă întreba de ce în unele zile înnorate,

băiatul cu pălărie verde aşteaptă în zadar lîngă

chioşcul de ziare, şi apoi pleacă întristat.

În acest oraş din ce în ce mai singur,

în care zidurile caselor păstrează nealterată

dulceaţa vechilor patimi boiereşti,

eu nu cunosc decît spaima dinaintea zorilor de zi,

ultimul drum, şăgalnic, al trăsurii cu domnişoara

mută, mîna ei albă, purtătoare de evantai,

sprijinită pe rama ferestrei şi zîmbetul…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 29, 2017 la 1:00pm — 6 Comentarii

Să nu te miri

Să nu te miri dacă într-o bună zi ne-am întîlni

absolut întîmplător.

Din punctul meu de vedere, oraşul este tot mai

liniştit, oamenii s-au dezobişnuit să mai iasă,

stau mai mult înăuntru, la lumina blîndă a răcoroaselor

interioare, pe străzi odihnesc aceleaşi mari şi vechi

şifoniere de lemn, cu uşile veşnic deschise,

abia cîte un cal dacă mai poartă în spinare vreun tătar

cu arc şi paloş, îmbrăcat în blană de şobolan sălbatic,

ieşit la aer din…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 28, 2017 la 5:30pm — 4 Comentarii

Vremea împăcării

Hai să ne-mpăcăm cît mai e vreme,

Cît mai vieţuim ca oameni blînzi,

Că, şi-aşa, avem multe probleme,

Şi, de bine, sîntem toţi flămînzi.Vom fi prea bătrîni şi slabi odată,

Ori poate nu vom mai fi deloc,

Pentru-a repara viaţa stricată

De-un absurd şi condamnabil joc.Se apleacă talerul balanţei

Numai între bine şi-ntre rău,

Hai să nu lăsăm şansa speranţei

Prăbuşită-n suflet ca-ntr-un hău.O să se cutremure… Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 28, 2017 la 12:30am — 7 Comentarii

Recondiţionare

Mi-ai hărăzit, o, Doamne, să-mi port albastre oase

tot rumegînd din fluier ca nişte cai bătrîni,

să le-ncălzesc cu vodkă prin poduri igrasioase,

de parcă aş aprinde, cald, focul pe la stîni.

Dar nu mi-ai spart în creştet frumosul ou de aur,

şi-mi năvăleau ţînţarii în ochi cînd mă-nsuram,

mi-au tot turnat mişeii la basme c-un balaur,

m-au descîntat ţiganii cînd fluturi călăream.

Priveşte-ţi deci de-acolo, c-un telescop, lucrarea,

sînt cel ce-adorm…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 26, 2017 la 6:53pm — 3 Comentarii

Va coborî ploaia

Mîncam salam cu pîine şi beam nectar de piersici,

pe o hartă neclară şi veche a oraşului, cînd i-am spus:

“De aceea mă simt atras de tine,

fiindcă eşti femeia care vede prin ziduri cum cresc

copacii, fiindcă uneori mîinile tale sînt reci

şi coapsele, mai înmiresmate decît florile nopţii”.

Ea a mîncat vreo trei măsline, şi-a dat părul negru

într-o parte şi, mîngîindu-mă pe obraz, mi-a răspuns:

“Mă sufoc uneori, să ştii, simt că nu mai am aer.

Eu…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 25, 2017 la 10:46am — 4 Comentarii

Nouăzecişicinci plus unu*

Pe frunţile a nouăzecişicinci de bouri întunecaţi

zăngăneau stelele ca nişte poduri rupte ale nopţii,

cîntecul lor metalic ameţea păsările de pradă pînă

la sinucidere, ochiul lor pîlpîitor strălucea acolo,

pe fruntea lor, ca în liniştea unui templu cu coloanele

curbe şi ascuţite pînă-n adîncimea infinitului.

“Sînt omul cel mai bogat al lumii şi stăpînul vostru,

le-am spus sălbăticiunilor apropiindu-mă de ele,

dar voi nu mă cunoaşteţi. Chiar acolo,…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 23, 2017 la 7:00pm — 4 Comentarii

Prăbuşirea în vis*

Pe umbra rămasă din gînduri

M-aplec azi să jur şi să strig,

Mi-e inima toată din scînduri,

Căci încă mi-e dor şi mi-e frig.

Sătulă e lumea de toate,

Nimic părcă nu mai e sfînt,

Trec clipe-ntre noi vinovate,

Incendii stau stinse-n cuvînt.

O taină mi-eşti încă, iubire,

Pe care-o tresar şi o ning,

Însemn fără leac peste fire,

Te chem, te condamn şi te-nving.

În regula faptei terestre

E scrîşnet, ciocnire şi fum,

Şi-un…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 22, 2017 la 2:00pm — 6 Comentarii

Veac afon

La ora cînd flaşneta se duce să se culce

şi Foişorul focuri mai stinge doar în vis,

cînd porumbeii sorţii pe cronici de Neculce

vor să-şi ridice cuibul cel din vechimi prezis,

mai drag îmi pare-atuncea, prin lanuri calde, grîul,

şi-ncep să-înot prin spice şi greieri de nebun,

şi intr-un curţi, la caii bătrîni să le scot frîul,

să le ofer în baie domniţelor săpun.

Şi tot dansînd giolarii prin porturi de ocazii,

se nărăviră goţii şi hunii la…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 19, 2017 la 8:53am — 1 Comentariu

Nu sînt acela*

Nu, iubito, eu nu sînt cel cu urechea tăiată.

În ochiul meu jilav dorm cîmpiile şi dorm mări.

Caut în soartă mereu un ghimpe de cioară spurcată.

Sînt visul nesfîrşit al unei lungi şi galbene cărări.

Nu, iubito, eu nu sînt cel cu urechea tăiată.

Arcul meu dă muguri, din tolbă îmi ies pe rînd fluturii nopţii.

Ia-ţi chitara şi cîntă-mi, dezveleşte-ţi piciorul de fată…

Se vor întoarce-n curînd cavalerii, apusul va bate în fierul porţii.

Nu, iubito, eu…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 17, 2017 la 11:30am — 6 Comentarii

Îmi stăteau de-o parte şi de alta

Ochii lor galbeni erau aţinţiţi spre mine.

Aduşi de spate, cu pletele acelea clisoase,

cu unghiile lungi şi vinete, stăteau de-a dreapta

şi de-a stînga mea, cu ceasloavele deschise,

printre marile pietre, prin nisipul şi pînzele

fluturînd în vînt ale oraşului.

Treceam printre ei, îmi vedeam de drum,

purtam pe umăr o desagă, mă sprijineam într-o lance.

“Prin tine”, îmi ziceau, “scrie aici, în cărţile noastre,

va vorbi vremelnicia unei seminţe…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 16, 2017 la 5:00pm — 1 Comentariu

Lumină din Lumină*

Eu zic să înviem de Înviere,

Măcar de-acum să devenim mai buni,

Să ne simţim mai demni de o avere

Prinsă-n lumina unei mari minuni.

E vremea de biserică şi taină,

E vremea lumînarea să ne-o dăm,

Şi dacă îi ferim flacăra-n haină,

Haideţi, mai bine-n suflet s-o purtăm.

Amarul să-l uităm, cu gust de fiere,

Prieteni, oameni, voi colegi, duşmani,

Şi c-am învins tot răul de-Înviere,

Să ne-amintim, de azi, curaţi, prin ani.

Mai sînt…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 15, 2017 la 5:00pm — 4 Comentarii

Cîntec pentru copacul ucis

Cum stai, copac bătrîn, copac frumos,

Înalt, pe-o coamă verde, solitară,

Nu ştii că undeva, puţin mai jos,

Se pun la cale mari trădări de ţară.

Nelegiuţi cu numele spurcat,

Purtînd sămînţa şarpelui în vene,

Cu toţi duşmanii ţării-au pactizat,

Punînd infam peceţi pe anateme.

De la Nădlac şi pînă-la litoral,

S-au pus ca să distrugă tot pămîntul,

Şi să-i înfigă naţiei un pumnal,

Ca pe-un deşert, pe-aici, să bată vîntul.

Spre tine…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 14, 2017 la 3:30pm — 4 Comentarii

Fişa de cadastru

Cînd va duhni şi sila ca varza în butoaie

şi-or să se ude-n stradă batistele cu spirt,

va izbucni ca floarea speranţa din gunoaie,

vor chefui fantome domneşti în orice birt.

Dar pîn-atunci urează-ţi cîte-un rahat în stradă,

să calci de dimineaţă şi nonşalant pe el,

ca Nea Matei frizerul de tot să nu te radă,

cînd o să-i iasă dama de pică din inel.

Şi mai aruncă-n flăcări bicisnica stupoare,

ca pe o flegmă acră de malţ sau de borhot,

căci…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 13, 2017 la 8:00am — Nu sunt comentarii

O mie şi două de nopţi

Călări pe măgarii apusului,

executorii vor veni pe aceste meleaguri

să planteze seminţe de castraveţi,

şi nu-i va aştepta decît piticul circului,

cu tîmplele albe,

cu bombeurile frecate cu ceară,

suflînd în ultima trompetă din recuzită,

gravată “Pierrot”.

Nu mai ascultaţi cu paharul pe ziduri,

trage curentul istoriei prin cărămidă ceva de speriat,

mai bine fiţi liniştiţi,

cîte-o muscă grasă tot se va găsi să doarmă pe…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 9, 2017 la 10:30pm — 1 Comentariu

Colind de primăvară

Ca un cocor astenic şi cuminte,

În legea primăverii ce-a venit,

Mă-ntorc cu gîndul gol de vechi cuvinte,

Şi-mi amintesc c-odată ne-am iubit.

N-am nici zăpezi, nici viscole, nici ruguri,

Întunecaţii fulgi, azi, sînt trecut,

Pot însă colinda cu crengi şi muguri

La uşa unui vis care-a durut.

Purtam şi noi, odată, semn de floare,

Prin iarba ce în sînge clocotea,

Dar parcă o deşertică-ntrebare

Le-a pîrjolit radioactiv, sub stea.

Aş…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 8, 2017 la 6:30pm — 4 Comentarii

Casă cu cerdac*

O casǎ ţǎrǎneascǎ cu cerdac…

Un colţ de rai uitat într-un alt veac,

Un rai pierdut, ce astǎzi ne-ar fi leac

În liniştea de raiuri care tac.

Un fel de mǎnǎstire cu pridvor…

Doar vîntul bate toaca în obor,

Şi-n ea plînge un sat întreg de dor,

Şi satul parcǎ e cît un popor.

O poartǎ arcuitǎ a destin

Peste un car cu boi ce nu mai vin,

Rama icoanei unui neam creştin,

Sǎrut între pǎmînt şi cer senin.

E lemnul ca pǎdurea,…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Martie 30, 2017 la 7:30am — 8 Comentarii

Paşi prin nisipul luminii

Cînd arşiţa verii dă să strîngă,

îngerii adorm pe fundul lacurilor,

să fie mai aproape de noi.

Culegătorul de izmă pleacă de dimineaţă pe cîmp

cu ochii galbeni de berea de ieri,

în timp ce noul cocoşat de la Notre-Dame

zice şi el bogdaproste de răcoarea dintre două

clopote.

Cu oasele cărăbănite prin imperiul frigului

am mai fi putut, desigur, rezista o vreme

pînă la prima haltă a istoriei,

dacă nu ne-ar fi întins sfinţii mucenici să…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Martie 28, 2017 la 3:56pm — 2 Comentarii

Noaptea dinaintea zilei

Mă tot peţesc trăsurile vacante

cînd mai înmoi cu tîrnul prin luceferi

şi simt femei, prin jur, mergînd pe poante,

şi toţi nebunii lumii îmi par teferi.

Eu le răspund candid că nu-s acasă.

Mă înţeleg muscalii, şi se-nchină.

Dar sus, în felinar, rîde-o mireasă,

un şobolan se-mpuşcă fără vină.

De-aş mai trăi o dată pîn-la ziuă,

ca să îmi ung cu rouă tîmpla beată,

jur c-am să scot pe brînci apa din piuă

şi c-o să-mi prind şi fluturi la…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Martie 27, 2017 la 7:15pm — 3 Comentarii

Despre

Ileana P. Bâldea a creat această reţea Ning.

Colectivul de redacție

Redactor-sef: Ileana Popescu Bâldea

Redactori: Veronica Pavel Lerner, Teodor Dume, Nadia Pădure,Anica Andrei Fraschini, Enea Gela, Violeta Mirela Deminescu, Ottilia Ardeleanu, Loredana Știrbu, Anna Leah, Aurora Luchian,Costin Tănăsescu, Tudor Calotescu, Dan Tipuriță,Simion Cozmescu

Membru de onoare: Relu Coțofană

Pian și alte coarde...

Tableta zilei

„Lumea-i visul sufletului nostru.”                                                      Mihai Eminescu

http://junimeadigitala.ning.com/group/tableta-zilei/forum/topics/ce-este-lumea

                   

Medalion literar

Fişă de scriitor – Ioana Haitchi
Publicat în Medalion literar

Ioana Haitchi s-a născut la 16 noiembrie 1967, Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud. Copilăreşte în Bistriţa, iar din 1979 se stabileşte împreună cu o parte din familie la Cluj.
Are înclinaţii artistice, fiindu-i apropiate muzica (prof. Mihai Boldor), pictura (prof. pictor Laurenţiu Buda) şi poezia (prof. Ileana Boca).

Urmează Facultatea de Ştiințe Economice - UBV Cluj Napoca şi obține Licența în anul 2006. Are un Master în Finanțe la ASE Bucureşti (2008).

Publică prima poezie Ploaie dulceagă în iunie 1986, în Revista Flacăra, la rubrica Atelier literar condusă atunci de Geo Dumitrescu.

Scrie poezie fără să publice o perioadă îndelungată. Începând cu anul 2013 deschide bloguri personale de poezie, literatură, ştiri culturale.

Este amintită de Revista Vatra veche, Serie Veche nouă, Anul V, nr. 9(69), septembrie 2014, la pagina 72, cu traduceri din limba spaniolă a poetului André Cruchaga, iar ulterior este menționată în acest sens în mai multe bloguri şi reviste.

continuare...http://junimeadigitala.ning.com/group/medalion-literar/forum/topics/fi-de-scriitor-ioana-haitchi

Din urmă...

Dosarul lui Eminescu de punere sub interdicție
Postat de ION IONESCU-BUCOVU

Dosarul de punere sub interdicție a lui Mihai EMINESCU

Având în vedere că în ultimul timp tot mai mulți eminescologi susțin că M.Emiescu a fost ucis de spionajul imperiului Austro-Ungar prin agenții lui de influență, pun la dispoziția publicului dosarul de interdicție al poetului, după boala suferită în 1883, dosar din aprilie 1889 până în 16 iulie 1889:

[PUNEREA SUB INTERDICŢIE]

Nr. 645 Anul 1889 Luna ........ ziua ........

Proces-Civil
DOSARUL TRIBUNALULUI ILFOV
Secţia II-a civilă-corecţională

MIHAIL EMINESCU
Interdicţie
continuare... http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/dosarul-lui-eminescu-de-punere-sub-interdic-ie

Articole

Yehuda Amichai tradus în limba Română, premieră mondială Publicat de adrian grauenfels în August 12, 2017

 De la bun început trebuie să recunosc că numele lui nu-mi spunea mare lucru când la începutul anului 2017 i-am cules o carte de pe rafturile unui anticariat din Londra. A fost o zi în care am pescuit, cum îmi place mie să spun - doi poeți: Yehuda Amichai și Rita Dove. Apele erau tulburi. Le-am deschis cărțile și am citit din fiecare câteva poeme. Nu știam nici căror națiuni le aparțin și nici dacă sunt în viață sau nu, cu atât mai puțin valoarea. După o săptămână Rita s-a așezat în bibliotecă alături de alți autori însă Yehuda a rămas lângă mine, zi de zi, timp de șase luni. M-a fascinat înainte de toate omul pe care începeam să-l cunosc și pe care îl găseam privindu-mă și zâmbindu-mi parcă numai mie, de fiecare dată, din spatele versurilor. Relația asta de intimitate pe care o construia poezia lui ca pe o casă cu mine și pe care apoi tot el mi-o lăuda cu atâta sinceritate - chestie pe care nu o mai întâlnisem decât la Walt Whitman - m-a făcut să nu-i pot rezista și azi sunt mândru că m-am încăpățânat să-l citesc și pot spune cu mâna pe inimă că descoperirea acestuia a luat loc repede în galeria celor mai însemnate revelații din viața mea alături de nume ca Pavese, Walt Whitman cum spuneam, Yannis Ritsos, Dylan Thomas, dacă e să mă refer numai la poezia lumii. Altfel nu m-aș fi apucat ca nebunul să traduc continuu din creația acestuia.

http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/yehuda-amichai-tradus-n-limba-rom-n-premier-mondial

INTRODUCERE ÎN STUDIUL ICONOLOGIEI CA ȘTIINȚĂ A IMAGINILOR IMAGINII IMAGINATE Postat de Ştefan Lucian MUREŞANU în Iulie 15, 2017

Motto: ”Supremul şi sensibilul aparat al iconologiei este intuiţia sintetică; ea este rodul metodologic al erudiţiei active care fertilizează ogorul imaginaţiei investigatoare.” (Erwin Panofsky) Cuvinte cheie: iconologie, imagine, studii, reprezentări, atribute 1. Lumea ca început în imaginea reală a existenței omenirii Toate științele sunt un rezultat al gândirii profunde a omului, sunt creații materializate ale unor fapte, ale unor imagini fiinduale ale puterii intelectuale, ale desăvârșirii unor înțelepciuni marcate prin naștere omului dat să le expună. Ne naștem din nașterea unei taine nedeslușite și încă misterioase, ne întrebăm de multe ori de unde atâta imaginație în gândirea noastră, de unde atâta profunzime la unii și tot atâta superficialitate la alții. Științele sunt idei parțial materializate în disciplinele care însumează faptul real sau ireal teorie a putinței realizării practice în viziunea umană elevată. Științele expun acordul materializării imaginii imaginate în imagini fiinduale sau, mai bine spus, ajută lumea să înțeleagă scopul studierii faptului imaginat. http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/introducere-n-studiul-iconologiei-ca-tiin-a-imaginilor-imaginii?xg_source=activity

„Zâmbet de copil în zbor de fluturi” – impresii de la prima ediție Publicat de Mihai Cotea în Iulie 11, 2017  Pe 26 mai a avut loc la Sântana, jud.Arad, festivitatea de premiere a primei ediții a concursului de creație literară și artistică,Zâmbet de copil în zbor de fluturi. Concursul a fost organizat de Primăria orașului Sântana și de Biblioteca Orășenească „Ștefan Augustin Doinaș”,în urma unei inițiative a poetului sântănean Stelu Pop, între 1 aprilie și 26 mai a.c. Concursul a fost structurat pe două secțiuni, literară și plastică, corespunzător următoarelor categorii de vârstă: -6 ani -creație plastică - 7-10 ani -creație literară și creație plastică - 11-14 ani -creație literară și creație plastică - 15-18 ani -creație literară și creație plastică Tematica acestui concurs a fost liberă, fapt care a avut drept rezultat, înscrierea a 150 de concurenți, atât din Sântana, cât și din localitățile învecinate. Ceremonia de premiere s-a desfășurat în holul Primă http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/z-mbet-de-copil-n-zbor-de-fluturi-impresii-de-la-prima-edi-ie

Pe drumul Damascului - articol de Valeriu Ilica Publicat de Florin T. Roman în Iunie 26, 2017

Dintotdeauna și peste tot, există în legea nescrisă a oricărui cenaclu literar, a societăților, saloanelor și grupărilor literare, cel puțin o normă internă care, ca un făcut, e acceptată și aplicată de toți. E un protocol pe care nu-l contestă și nu-l încalcă nimeni. Cel mult, îl desecretizează! Spațiu de suflet și inițiativă privată, ca s-o plagiez pe doamna Florica Ranta Cândea, Salonul Gutenberg din Arad nu face excepție. Deși mozaicat ca structură, divers prin componență și libertin prin libertatea de gândire, și-a propus și promovează necondiționat dragostea de artă, cultură și frumos, cultul prieteniei intelectuale, colegialitatea sinceră și dezinteresată, dreptul la liberă exprimare, informarea reciprocă și schimbul de idei. La loc de cinste, își găsesc rostul buna dispoziție, intervenția potrivită la momentul potrivit, vorba de duh, râsul sănătos și gluma bine spusă.continuare... http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/pe-drumul-damascului-articol-de-valeriu-ilica

 

Caligrafii

Am cunoscut fel și fel de oameni... Publicat de ileana popescu bâldea în Iulie 6, 2017

Am cunoscut oameni proști, incredibil de proști, care au aflat asta doar după ce au devenit formatori de opinie, cumva. Am cunoscut oameni inteligenți, dar atât de naivi, încât oamenii proști i-au învârtit pe toate degetele unui suflet degenerat, astfel încât au ajuns să se întrebe dacă nu cumva ei sunt defecți. Am cunoscut oameni care nu știau nimic despre ei, pentru că nu se întrebaseră sau pentru că nu-i pusese nimeni în fața unui astfel de gând. Am cunoscut oameni doar cu suflet - creierul îl dăduse, la o parte, natura - , dar aveau atâta lumină în privire, încât puteau să facă inteligentă și o muscă. Am cunoscut oameni despre care nu pot spune decât… că semănau cu muzica ascunsă în nisip, cu visul ca un loc îndepărtat, cu un om pe care îl iubești, cu lumea care stă - uneori, cu pereții strâmbi când e prea multă liniște, cu frica, realitatea care ne uimește, invidia, mănușa unui boxer, egoismul sau, pur și simplu, cu o piele, susținută de oase, căreia trebuie să-i învârtești cheia.continuare... http://junimeadigitala.ning.com/group/caligrafii/forum/topics/am-cunoscut-fel-si-fel-de-oameni

 

Stre-suri...

Cum se pregateste Romania sa celebreze Marea Unire: o tara tot mai divizata pe relatia est-vest de Cristian Pantazi -Publicat de STelu Pop în Iulie 28, 2017 

Transilvania si Banatul evolueaza cu o viteza in plus fata de restul tarii. Sudul si estul Romaniei, dar si enclava Harghita-Covasna din centru, se dezvolta cu viteza melcului. Bucurestiul, cea mai bogata regiune din estul Europei alaturi de Ilfov, devine insuportabil pentru tot mai multi cetateni dupa mandatele lui Oprescu si Firea. Cu o infrastructura precara, ce nu leaga regiunile istorice intre ele, Romania se pregateste sa celebreze o suta de ani de la Marea Unire ca o tara profund divizata pe axa est-vest. Diferentele de dezvoltare dintre est/sud si vestul Romaniei sint ingrijoratoare. Statistica e nemiloasa: vestul bogat produce tot mai mult, sudul si estul sarace consuma tot mai mult - dar in zadar. http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/cum-se-pregateste-romania-sa-celebreze-marea-unire-o-tara-tot-mai

castane pentru copii Publicat de ileana popescu bâldea în Iulie 9, 2017

surzi și orbi Doamne. o grămadă de oase între gânduri. merg. cuvântul poate fi oricine. ei cred că undeva. o pasăre poate să-i lovească. tabără de sunete șerpuind.(astăzi discută întâmplări.ostatice între lumi). mâine. pistă pentru corbii. din iad. neuronii ard. stingher. într-o cutie pe roți. luciul ochiului. se clatină. cu vorba. zodia istoriei nefastă. și tu știi… au un rol. în noaptea asta. cu mânecă scurtă… http://junimeadigitala.ning.com/group/stresuri/forum/topics/castane-pentru-copii

Demagogi și corupți* Postat de C.Nechita în Iulie 6, 2017

Voi cei cocoțați în castele

Cu ochii și nasul în vânt, Atunci când mai dați de belele Mai știți să priviți spre pământ?

Prin satele noastre bătrâne Trecut-ați voi oare de când Urcat-ați pe vârfuri păgâne Uitând că poporu-i flămând?

De când v-ați văzut la putere Și multe de tot ați promis, Mai știți despre-a noastră durere? Sau doar din program ne-ați omis!continuare... http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/demagogi-i-corup-i

Note

Creat de Ileana P. Bâldea Sep 12, 2009 at 2:59pm. Actualizat ultima dată de Ileana P. Bâldea Apr 21, 2014.

Dialoguri culturale este o reţea socială

© 2017   Created by Ileana P. Bâldea.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor