Agafia Dragan's Blog (41)

Răniţi într-o farsă

Ieri te iubeam

cu o dureroasă fericire

azi

blândă tristeţe

înmugureşte plecarea sub paşi

vara de noi e tot mai pustie

şi verdele

verdele nu-mi mai respiră pe tâmple

la intersecţia dintre vis şi realitate

se zbate

o iubire ce niciodată nu a fost

deplin a noastră

îndulceşte amarul

în inima legănată

de o lacrimă nepereche

strecurată

în acea parte din tine

sau din mine

unde datul nu ne este

să intrăm…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la August 22, 2017 la 4:21pm — 2 Comentarii

Ce fericiţi am fi

Luna îşi varsă nepăsătoare argintul

Peste încătuşarea sufletului sedus de întrebări

Un singur anotimp clipa mea mai are

Cu faţa întoarsă spre ţărmul tăcerii

Neliniştea ierbii supuse

Nu vreau iubite să ne doară

Ce fericiţi am fi de-am învăţa

Plecarea tăcută a frunzei în toamnă

Acordurile albastre ţesute-n zbor de păsări

Fiorul cerului când marea furtuna-şi domoleşte

Cu apele scăldate-n fire de lumină

Ei nu-i pasă ce este dincolo de…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la August 8, 2017 la 3:01pm — 3 Comentarii

În răgazul dintre două gânduri*

Mă priveşti

cu zâmbetul prins între două maluri,

dincolo de el, sunt eu,

lupoaică albă,

cu sufletul rezemat in tinereţile mele.

mi-e frică să trec,

e atât de îngust hotarul

dintre răsărit şi apus.

Te privesc

în răgazul dintre două gânduri,

dincolo de el, eşti tu,

vultur rănit,

cu sufletul umbrit de nelinşti,

despici apusul

până când o primăvară indiferentă

îşi va vărsa prea plinul de înflorire

pe un hotar de…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la August 7, 2017 la 2:00pm — 5 Comentarii

Cine eşti tu... cine sunt eu*

Femeia cu suflet de metaforă,

tu n-ai văzut-o niciodată;

ai căutat prin inima inundată de cuvinte

reflexele unor idealuri.

în mâinile ei înfloresc anotimpurile tale.

bărbatul cu suflet de fiorduri,

tu nu l-ai văzut niciodată;

ţi-ai înfipt rădăcinile muguri

în locul coastei lipsă.

ce forme frumoase îmbracă iubirea în inima lui.

femeia cu suflet de flaut

tu n-ai văzut-o niciodată;

ţi-ai rezemat făptura de umbrele ei

cu…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Iulie 3, 2017 la 4:00pm — 5 Comentarii

Te-am aşteptat…

Te-am aşteptat

cu privirea prinsă-n începuturi

şi-o cupă cu vin roşu uitat între cuvinte.

la cumpăna dintre a fi şi a nu fi,

înfloreau umbrele iubirii

cu aripi tot mai străvezii.

Te-am aşteptat

cu ramuri înclinate spre apus

şi o ultimă floare de toamnă.

în ispita unui anotimp prea copt,

frunze prea devreme furate

mai sperau încă.

Te-am aşteptat

cu faţa întoarsă spre ţărmul tăcerii

şi-un gând răzvrătit în drum spre…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Iunie 30, 2017 la 11:37am — 1 Comentariu

Păsările focului

Luna îşi poartă privirea

peste ochiul tăcerii,

indiferentă, îşi asumă

iluzoria lume a visului

făcând loc dorinţei.

în ceasul aceasta,

cu aripa prinsă-n genele nopţii,

păsările focului s-au cuibărit în noi,

le simt chemarea-n umbra risipită;

val de fragilă lumină.

Amăgitoare, Hebe

din lună face o cupă,

înfioară cuiburi de păsări

în inimi

cu nervuri de toamnă.

în ceasul aceasta,

cu aripa prinsă-n genele…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Iunie 29, 2017 la 8:30am — 4 Comentarii

Shuniata

noaptea

când morţii îşi cern nisipul

între pământ şi lună

echilibru fragil

dintre simţuri şi spirit

dintre patimă şi înţelepciune

vânez păsările

luminii

noaptea

când furtuni de forme tulbură veghea

în libertatea nelibertăţii

credinţă şi îndoială

cu gheare de foc prind sufletul de cer

cât un colibri de-ar fi

mi-ar fi îndeajuns

să sorb din irisul nevăzutului

luminarea

noaptea

când kundalini atinge…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Iunie 20, 2017 la 1:13pm — 6 Comentarii

Ceva rămâne într-un dincolo*

Mă iartă zi

Mă iartă noapte

Mereu am întârziat o clipă

Bezmetică risipă

Sunt mai aproape de cer acum

Cu fiecare semnătură a timpului

Într-un neunde şi necând

În liniştea dintre două gânduri

Roiesc îndoielile ameţite

De chemarea necuprinsului

Nu încerca să pleci

Pasăre albă

Încă nu am învăţat să zbor

Sau poate am ştiut odată

În zbaterea sufletului

La cumpăna dintre Kuandalini

Şi setea dorinţelor

Înainte ca…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Iunie 8, 2017 la 10:00am — 3 Comentarii

Parteneri cu nepăsarea

Suntem atâta de singuri,
parteneri cu nepăsarea.
dureros de orbi,
dureros de surzi,
decupăm altare uitării,
cernem noroiul
la limita dintre suflet şi lut,
cu tristeţea braţelor rotunjite
în îmbrăţişări goale de noi.
satisfăcuţi agonizăm
într-un zâmbet,
preludiu unei iubiri
frânte într-un recviem.

parteneri cu nepăsarea
devorăm nemulţumiri.
dar cine să spargă
oglinda adâncului?

Adăugat de Agafia Dragan la Iunie 6, 2017 la 10:02am — 2 Comentarii

E atât de târziu tată…

E atât de târziu, tată!

nu pot să-ţi mai spun…

nu pot să mai adun anotimpuri cu tine…

fiecare clipă soarbe risipirea,

privesc trupul sufocat de cer,

ca şi cum aş asculta prevestirea,

ca şi cum m-aş vedea…

nu ştiu ce mă doare mai mult,

frica sau plecarea ta.

între ţărână şi cer

pluteşte dragostea pentru mine...

eşti aici

fără formă fără glas,

te recunosc,

îţi respir transparenţa

cu fiecare pulsaţie

a acestei…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Mai 29, 2017 la 12:00pm — 4 Comentarii

A morţii viaţă*

Aici, clipe coapte sfidează

pântecul nesătul al timpului.

aici, prin avatare, păcatul geme

prins în neputinţă, crud extaz.

aici, vacarmul simţurilor trădează nimicnicia,

frica atârnă pe cerul ochilor îndoliaţi.

aici, putrezesc îngâmfări, deşarte nume,

variaţiuni pe aceeaşi temă...

a fost un om.

aici, nimeni cu nimeni se adună

să îngroape tăceri

în timpul ce zace

sub pleoapă de pământ.

ascultă! creşte uitarea-n

scheletice…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Mai 24, 2017 la 10:30am — 7 Comentarii

Dincolo de violet

Te-ai întors

timp ce am fost

să-mi tulburi împăcarea

cu cea care sunt

atâţia “dacă”

nasc clipele trecute

n-ai puterea să mă laşi

să nu-mi adun risipa

pe frântă ramură

la cap de pod spre nesfârşit

mi-e drumul deschis

dincolo de violet

oglinda reflectă

timp ce am fost

am să-i întorc spatele

cu inima prinsă

pe margine de vaiet

să mă hrănesc din tot

ce mai am

apusul neastâmpăr să-mi fie

până la…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Mai 23, 2017 la 1:37pm — 6 Comentarii

Methexis*

S-au mătuit ferestrele ştiute,

sufletul işi suie dorinţa către cer,

răsună rugi prin inimi obosite,

cutremură mirosuri, torentele de ieri.

cheamă Domnu

cu sunet blând,

prelins în trup de lut

s-aducă iar priveliştea pierdută

a unui timp ce-am fost sau doar ni s-a părut.

vibram atunci în noi cu tinereţea,

pictând pe aripi calde primăveri,

pluteam semeţi în zbor de vulturi beţi

de-a clipelor fluidă frumuseţe.

Azi, trupu-n care…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Mai 16, 2017 la 3:00pm — 4 Comentarii

Vătafi de himere*

în această lună atât de verde

ţi-ai dilatat conturul

prin care îţi respir absenţa

porţi cu tine tot ce-i al meu

mi-ai lăsat doar substanţa în care ţi-ai inscripţionat iubirea

aici se află chipul tău adevărat

cu nopţi şi zile pictate în verde şi roşu

când vătafi de himere

cochetam cu apusul gata să se împlinească

în această lună atât de verde

te-ai aşezat să asculţi cum cresc rădăcinile

ca nişte gânduri mustind de iluzii

mâna…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Mai 11, 2017 la 1:30pm — 9 Comentarii

Aceeaşi zi, acelaşi mâine

Te întrebi ce fac?

Stau în planul sferic

al unui gând

cu faţa întoarsă spre apus

citesc, iubesc sau tac,

despic amurguri

cu umbre de la răsărit;

din ziduri curg păpuşi de ceară

şi dintr-un capăt până-n altul,

un pianist nebun repetă

acelaşi monoton motiv,

se împiedică mereu de acelaşi prag.

Mă întrebi, ce fac?

O, iarăşi scriu, vorbesc năucă,

pe clape de pian dezacordat.

într-un simulacru de eufonie,

aceeaşi…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Mai 10, 2017 la 11:30am — 5 Comentarii

Sau poate o altă ipoteză

Te-am aflat…

în tăcerea crinilor

din adâncul unde-mi arunc măştile.

dincolo de gânduri,

încovoiate de cuvinte,

creşte luminarea acceptării

sau poate o altă ipoteză

a iluziilor.

Te-am căutat

pustiită de mine,

într-o bezmetică anulare,

Tu ai fost mereu acolo,

fereastră deschisă

spre o a cincea dimensiune.

Te privesc

să-mi contemplu visele,

străfulgerări de închipuiri

pe marginea osmozei dintre iubire

şi…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Mai 4, 2017 la 1:00pm — 5 Comentarii

Lupoaică albă risipei dată**

A fost o vreme când;

purtam doar orizonturi

prin ramurile verzi.

În trupul nesăpat de-a timpului risipă,

frumoase-mi erau livezile toate,

cu mere roşii pe aripi purtate,

zboruri înalte necoapte iubiri.

A fost o vreme când;

ploile luminii îmi fântâneau în ochi,

noaptea îngenunchea supusă

lupoaicei albe,

risipei date.

Azi, sub ochiul timpului clipind spre iarnă,

dor amurgurile

de prea plin,

aduceri aminte colindă…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Aprilie 29, 2017 la 3:30pm — 7 Comentarii

Doar corbii veghează

M-am aşezat pe marginea sufletului,

să înfloresc lumini din hău…

e atât de frig,

doar corbii veghează

umbrele tăcerii.

undeva, la răspântiile durerii,

crabi cu cleştii de aramă

decupează altare uitării,

îi văd… îi aud

cu braţele rotunjite

peste aduceri aminte

între întuneric şi cuvânt.

oglinzi coapte

sub limbile Gheenei

rotesc cărări îndoielii şi speranţei.

în atâta ceaţă,

încerc să mă adun din mine,

victimă…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Aprilie 24, 2017 la 10:18am — 6 Comentarii

Neliniştea este în inima mea*

(Impuetum est core meum donec requisescat in te-Fer Augustin)

Urc să ajung la Tine

coborând spirala întunecată

spre acel punct minuscul de lumină

din suflet zăgăzuită

în neputinţă de a mă afla

de a Te regăsi

de a Te simţi

de a Te avea

fără îndoieli

fără să-Ţi dau un chip

fără să Te strig cu un nume

învăţat în colţul meu de lume

o briză ciudată îmi sapă în gânduri

îi vezi viermii şi-au început ospăţul

în trupul…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Aprilie 11, 2017 la 9:30am — 6 Comentarii

.Dincolo de beznă*

Cândva mă voi regăsi într-o ultimă rugăciune

am să-mi înmoi sufletul umil

în miezul iubirii sfinte

fericită poate

voi avea înaltul

fără să cunosc sfâşietoarea disperare

focul

înainte să mă rostesc

dincolo de beznă

Cândva am să mă aflu învingătoare

în toate luptele pe care le-am dat

sau nu le-am dat

am să adun într-un geamăt

tot ce am iubit

şi tot ce am ştiut

nimicuri

şi cu toate acestea am să mă târăsc

în…

Continuare

Adăugat de Agafia Dragan la Aprilie 8, 2017 la 10:00am — 6 Comentarii

Despre

Ileana P. Bâldea a creat această reţea Ning.

Colectivul de redacție

Redactor-sef: Ileana Popescu Bâldea

Redactori: Veronica Pavel Lerner, Teodor Dume, Nadia Pădure,Anica Andrei Fraschini, Enea Gela, Violeta Mirela Deminescu, Ottilia Ardeleanu, Loredana Știrbu, Anna Leah, Aurora Luchian,Costin Tănăsescu, Tudor Calotescu, Dan Tipuriță,Simion Cozmescu

Membru de onoare: Relu Coțofană

Pian și alte coarde...

Tableta zilei

„Lumea-i visul sufletului nostru.”                                                      Mihai Eminescu

http://junimeadigitala.ning.com/group/tableta-zilei/forum/topics/ce-este-lumea

                   

Medalion literar

CV literar
Publicat de Sîrbu Ioana-Camelia 

Prenume: Ioana-Camelia
Nume: Sîrbu
Pseudonim literar: Camica
Data naşterii: 11/12/1981

Premii literare

• Menţiune la Concursul Naţional de Poezie „Traian Demetrecu” – TRADEM ediţia a XXV-a, Craiova – 2003.

• Menţiune I la Concursul Naţional de poezie şi pictură „Dor de Dor”, Cluj-Napoca – 2006

• Premiul II la secţiunea pamflet, la Festivalul Naţional de Literatură Umoristică „Ion Budai Deleanu”, ediția a V-a, Geoagiu, jud. Hunedoara – 2015

• Premiul II, la secțiunea manuscrise, la Festivalului de poezie religioasă "Credo" - Lăpuşna 2016

Publicări

• Volumul propriu de poezii „Ceva-urile mele”, Râmnicu-Vâlcea, Editura Offsetcolor, 2008

• Publicată în antologia „Ferestre spre secolul XXI” Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2005

• Publicată în cadrul antologiei „Freamăt de timp – Freamăt libertin”, Drobeta Turnu-Severin, Editura 3D, 2007

• Publicată în „Antologie de poezie şi comentarii” de Valentina Becart, Iaşi, Editura PanEurope, 2008

• Publicată în antologia de poezie şi epigramă „Romeo şi Julieta la Mizil”, ediţia a V-a, Ploieşti, Editura LVS Crepuscul, 2012

• Publicată în antologia „Insomnii mătăsoase”, volumul II, a grupului literar „Insomnii mătăsoase”, Braşov, Editura Pastel, 2012
http://junimeadigitala.ning.com/group/medalion-literar/forum/topics/cv-literar-3

Din urmă...

Dosarul lui Eminescu de punere sub interdicție
Postat de ION IONESCU-BUCOVU

Dosarul de punere sub interdicție a lui Mihai EMINESCU

Având în vedere că în ultimul timp tot mai mulți eminescologi susțin că M.Emiescu a fost ucis de spionajul imperiului Austro-Ungar prin agenții lui de influență, pun la dispoziția publicului dosarul de interdicție al poetului, după boala suferită în 1883, dosar din aprilie 1889 până în 16 iulie 1889:

[PUNEREA SUB INTERDICŢIE]

Nr. 645 Anul 1889 Luna ........ ziua ........

Proces-Civil
DOSARUL TRIBUNALULUI ILFOV
Secţia II-a civilă-corecţională

MIHAIL EMINESCU
Interdicţie
continuare... http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/dosarul-lui-eminescu-de-punere-sub-interdic-ie

Articole

Yehuda Amichai tradus în limba Română, premieră mondială Publicat de adrian grauenfels în August 12, 2017

 De la bun început trebuie să recunosc că numele lui nu-mi spunea mare lucru când la începutul anului 2017 i-am cules o carte de pe rafturile unui anticariat din Londra. A fost o zi în care am pescuit, cum îmi place mie să spun - doi poeți: Yehuda Amichai și Rita Dove. Apele erau tulburi. Le-am deschis cărțile și am citit din fiecare câteva poeme. Nu știam nici căror națiuni le aparțin și nici dacă sunt în viață sau nu, cu atât mai puțin valoarea. După o săptămână Rita s-a așezat în bibliotecă alături de alți autori însă Yehuda a rămas lângă mine, zi de zi, timp de șase luni. M-a fascinat înainte de toate omul pe care începeam să-l cunosc și pe care îl găseam privindu-mă și zâmbindu-mi parcă numai mie, de fiecare dată, din spatele versurilor. Relația asta de intimitate pe care o construia poezia lui ca pe o casă cu mine și pe care apoi tot el mi-o lăuda cu atâta sinceritate - chestie pe care nu o mai întâlnisem decât la Walt Whitman - m-a făcut să nu-i pot rezista și azi sunt mândru că m-am încăpățânat să-l citesc și pot spune cu mâna pe inimă că descoperirea acestuia a luat loc repede în galeria celor mai însemnate revelații din viața mea alături de nume ca Pavese, Walt Whitman cum spuneam, Yannis Ritsos, Dylan Thomas, dacă e să mă refer numai la poezia lumii. Altfel nu m-aș fi apucat ca nebunul să traduc continuu din creația acestuia.

http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/yehuda-amichai-tradus-n-limba-rom-n-premier-mondial

INTRODUCERE ÎN STUDIUL ICONOLOGIEI CA ȘTIINȚĂ A IMAGINILOR IMAGINII IMAGINATE Postat de Ştefan Lucian MUREŞANU în Iulie 15, 2017

Motto: ”Supremul şi sensibilul aparat al iconologiei este intuiţia sintetică; ea este rodul metodologic al erudiţiei active care fertilizează ogorul imaginaţiei investigatoare.” (Erwin Panofsky) Cuvinte cheie: iconologie, imagine, studii, reprezentări, atribute 1. Lumea ca început în imaginea reală a existenței omenirii Toate științele sunt un rezultat al gândirii profunde a omului, sunt creații materializate ale unor fapte, ale unor imagini fiinduale ale puterii intelectuale, ale desăvârșirii unor înțelepciuni marcate prin naștere omului dat să le expună. Ne naștem din nașterea unei taine nedeslușite și încă misterioase, ne întrebăm de multe ori de unde atâta imaginație în gândirea noastră, de unde atâta profunzime la unii și tot atâta superficialitate la alții. Științele sunt idei parțial materializate în disciplinele care însumează faptul real sau ireal teorie a putinței realizării practice în viziunea umană elevată. Științele expun acordul materializării imaginii imaginate în imagini fiinduale sau, mai bine spus, ajută lumea să înțeleagă scopul studierii faptului imaginat. http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/introducere-n-studiul-iconologiei-ca-tiin-a-imaginilor-imaginii?xg_source=activity

 

Caligrafii

Am cunoscut fel și fel de oameni... Publicat de ileana popescu bâldea în Iulie 6, 2017

Am cunoscut oameni proști, incredibil de proști, care au aflat asta doar după ce au devenit formatori de opinie, cumva. Am cunoscut oameni inteligenți, dar atât de naivi, încât oamenii proști i-au învârtit pe toate degetele unui suflet degenerat, astfel încât au ajuns să se întrebe dacă nu cumva ei sunt defecți. Am cunoscut oameni care nu știau nimic despre ei, pentru că nu se întrebaseră sau pentru că nu-i pusese nimeni în fața unui astfel de gând. Am cunoscut oameni doar cu suflet - creierul îl dăduse, la o parte, natura - , dar aveau atâta lumină în privire, încât puteau să facă inteligentă și o muscă. Am cunoscut oameni despre care nu pot spune decât… că semănau cu muzica ascunsă în nisip, cu visul ca un loc îndepărtat, cu un om pe care îl iubești, cu lumea care stă - uneori, cu pereții strâmbi când e prea multă liniște, cu frica, realitatea care ne uimește, invidia, mănușa unui boxer, egoismul sau, pur și simplu, cu o piele, susținută de oase, căreia trebuie să-i învârtești cheia.continuare... http://junimeadigitala.ning.com/group/caligrafii/forum/topics/am-cunoscut-fel-si-fel-de-oameni

 

Stre-suri...

Cum se pregateste Romania sa celebreze Marea Unire: o tara tot mai divizata pe relatia est-vest de Cristian Pantazi -Publicat de STelu Pop în Iulie 28, 2017 

Transilvania si Banatul evolueaza cu o viteza in plus fata de restul tarii. Sudul si estul Romaniei, dar si enclava Harghita-Covasna din centru, se dezvolta cu viteza melcului. Bucurestiul, cea mai bogata regiune din estul Europei alaturi de Ilfov, devine insuportabil pentru tot mai multi cetateni dupa mandatele lui Oprescu si Firea. Cu o infrastructura precara, ce nu leaga regiunile istorice intre ele, Romania se pregateste sa celebreze o suta de ani de la Marea Unire ca o tara profund divizata pe axa est-vest. Diferentele de dezvoltare dintre est/sud si vestul Romaniei sint ingrijoratoare. Statistica e nemiloasa: vestul bogat produce tot mai mult, sudul si estul sarace consuma tot mai mult - dar in zadar. http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/cum-se-pregateste-romania-sa-celebreze-marea-unire-o-tara-tot-mai

castane pentru copii Publicat de ileana popescu bâldea în Iulie 9, 2017

surzi și orbi Doamne. o grămadă de oase între gânduri. merg. cuvântul poate fi oricine. ei cred că undeva. o pasăre poate să-i lovească. tabără de sunete șerpuind.(astăzi discută întâmplări.ostatice între lumi). mâine. pistă pentru corbii. din iad. neuronii ard. stingher. într-o cutie pe roți. luciul ochiului. se clatină. cu vorba. zodia istoriei nefastă. și tu știi… au un rol. în noaptea asta. cu mânecă scurtă… http://junimeadigitala.ning.com/group/stresuri/forum/topics/castane-pentru-copii

Demagogi și corupți* Postat de C.Nechita în Iulie 6, 2017

Voi cei cocoțați în castele

Cu ochii și nasul în vânt, Atunci când mai dați de belele Mai știți să priviți spre pământ?

Prin satele noastre bătrâne Trecut-ați voi oare de când Urcat-ați pe vârfuri păgâne Uitând că poporu-i flămând?

De când v-ați văzut la putere Și multe de tot ați promis, Mai știți despre-a noastră durere? Sau doar din program ne-ați omis!continuare... http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/demagogi-i-corup-i

Note

Creat de Ileana P. Bâldea Sep 12, 2009 at 2:59pm. Actualizat ultima dată de Ileana P. Bâldea Apr 21, 2014.

Dialoguri culturale este o reţea socială

© 2017   Created by Ileana P. Bâldea.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor