Dorina Neculce(Bat Cohen)'s Blog (53)

craterele nopţii*

privești prin craterele nopții

vezi moartea ca pe o fecioară despletită

piaptănă copilul nenăscut

cu degetele descărnate trasează linii negre

desenând cărările vieții

îmi stropește așternutul cu sânge

de la un capăt până la celălalt într-o tăietură adâncă

împrejurul grumazului meu se ivește o formă perfectă

concentrică

pic...pic...

se scurge viața prin ochiul nopții îmi spui cu mâinile așezate în cruce peste fruntea mea treci

eu te…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Martie 17, 2017 la 10:30pm — 2 Comentarii

epopee într-un gând

strig- dar glasul nu m-aude
și nici gura nu mă vede,
ochiul lumii mă apune și
țărâna-mi lasă semne.

cânt- dar cântul
nu-mi vibrează,
degetele-mi scapă firul
și-ascultarea nu mi-e trează .

sap- dar groapa nu se-nalță
aud cântec din adânc
peste inimi sângerează
acel strigăt de demult.

aș săpa lumini sub gene,
aș striga de sub pământ,
dar n-am urme
am doar semne
și m-ascund
într-un cuvânt.

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Martie 4, 2017 la 7:43pm — Nu sunt comentarii

în a mea talie*

am tras iluziile

până dincolo de

ultimul meu gând

sunt un om simplu

gândesc

nu am deprinderi alese

ca fiecare am învățat

treptat tainele vieții şi

am pătruns în nuanțele mondenităților

uşor ca o umbră de nimenea știută

străină cu trup de noapte

cu pieptul bolnav

împleticindu-mi depărtările

uneori aud bocetul ascuns al cocorilor

pe când ciutele perforează

cu ochii de sticlă himerele

îmi măsor şi eu tremurul peste…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Martie 2, 2017 la 7:30pm — 3 Comentarii

Reverie

Mi-e inima ecoul spart de apa sorții

Și-n pieptul meu i-un cer de neumblat,

Cosașii țârâie nebuni prin umbra nopții

Și ies albine aurii la pășunat.

Și-n visul ăsta hâtru și nătâng,

Pe când picioarele mi le-ai schimbat,

Alerg neîncetat cu fluturii crescuți în gând

Și-ți tulbur clipele târzii în taine de scăldat.

Mi-e trupul un izvor de cânturi line,

Un Armstrong suflă aripi înspre zidul aplecat,

Încerc să mă cobor prin tine-n…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Ianuarie 16, 2017 la 11:42pm — 2 Comentarii

recovers@delete@try again

stau cu sufletul întins pe masă

și îl privesc nedumerit

ca pe o tăietură adâncă

numai un cuțit construit abil

din mormane de cuvinte

mă poate tranșa

scuip sângele bolnav și

agonizez cu poezia sub braț

,,domnule nu vreți o poezie

otrăvită cu picături de salivă

din gură de șarpe strig

sunt fetița cu chibrituri

dintr-o pagină de poveste,,

mi se face frig ochii mei fierb

sub presiunea gheții

,,doar una vă rog…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Ianuarie 10, 2017 la 9:00pm — 4 Comentarii

Ego sum*

sunt noapte ne-

Sfârșită, noapte albă,

am florile crescute-n gând

şi îngerii în palmă.

la mine în amurg

zac păsări

trite şi orbite,

strâng mâinile în trup

și oasele mi-s obosite.

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Ianuarie 4, 2017 la 7:30pm — 6 Comentarii

patriotism de vreme rea

o gură habotnică

îmi forțează dragostea de țară

-sceptrul meu cutremurat-

oameni de ceară adunând

e vremea vechiului dac

e vremea omului de piatră

și mă apucă așa un sentiment

carpato-dunărean

măscăricii îmi scuipă în palmă

îmi apleacă fruntea în țărână

zvâcnește ochiul inimii

(în pântec domnițele

îmi mângâie pântecele bolnav)

imaculate simțirile mele înjură

înjurăturile spânzură limba imaculată

și aceeași…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Ianuarie 2, 2017 la 5:52pm — 5 Comentarii

schimb de piele

chiar aş fi vrut
să răsădesc flăcări vii
peste tărâmul fără de păsări
-împrumut de aripi-
-de la vorbe la fapte-
şi zborul meu ca într-o poveste sinistră
în care moartea acuză multă lume
ceva ca-n ,,ciuma,, lui camus
m-ar fi pus deoparte să îmi arate
cum se schimbă animalele între ele
când îşi împrumută pieile
încremenind tăcerile nopților
sub podurile stranii
cu arbori de mătase

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Decembrie 29, 2016 la 12:28am — 2 Comentarii

gând nocturn

s-au încâmpenit a jale pădurile
fluturi cu bocanci ţintuiţi
mă împung în coaste fără
să mă recunoască
e rostul gândului rânced
să îmi răstoarne nourii
cu acelaşi ochi de metal
ce ne tot desparte
zidindu-ne de maluri
prin frigul nopţii
inima coboară anatomic
ca o bocitoare de profesie
cusută în tălpile de ceaţă

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Decembrie 23, 2016 la 7:13pm — 6 Comentarii

Mi-a dispărut din gene Satul

Păstrează-mi, Doamne, gura

de pasăre îngenunchiată,

Să-mi pot urma prin zare zborul

sihastru de neînaripată.Și cântul meu ne-cântec să se-închege

în dezacordul trist de violină,

ciobită, noaptea să-mi urmeze,

să mă prefacă-n floare de sulfină.

Iar stele dalbe, lucitoare,

Să încondeieze albe unde,

Fiorul să mi-l parfumeze,

Şi-n valul alb mă vor ascunde.Că-n zborul ei sălbatic, iată,

M-a încorsetat cu patimă…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Decembrie 17, 2016 la 9:00pm — 6 Comentarii

omul din Timp

ziua trece pâlpâind
din pleoapele spinoase
omul de dincolo de timp
scoate cerului o mână
prin perdelele zimțate
adapă nălucile lumii
din palmele sale
-nesecate izvoare-
flori roșii de rugină
se tulbură și încremenesc

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Decembrie 10, 2016 la 1:00am — 4 Comentarii

...găsesc silabe moarte

mi-aruncă-n spate timpul

o vină neiertată

și ochiu-mi strânge din cenușă,

lentila-i afumată...

împărățesc lumina mea-n tavernă

îți netezesc și zarea

cu mâna cea eternă

cuvântul se smerește,

mi-e omidă

iar inima clipește,

se-nchide în firidă...

nu mă privi!

căci timpul îmbracă haina

de veșnic cerșetor,

întinde mâna-i scârnavă spre tine,

te crede muritor...

eu strig: -el mi-e condorul de departe,…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Decembrie 1, 2016 la 10:46pm — 6 Comentarii

peregrinările mele*

se vor frânge
într-o tranziție post
revoluționară/post/de/ce?mbristă
oameni cu tălpile din fier
îmi vor acoperi grumazul și
eu am să mă strâng
ca un melc în cochilia lui umedă
ochi
sărutându-mi
fruntea până mă vor adormi
în umbrele cărnoase
poate îmi aduci Tu
seva frunzelor curate
care-au uitat să mă locuiască

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Noiembrie 23, 2016 la 3:00am — 4 Comentarii

în carnea noastră*

sufletele noastre s-au scurs alene

prin porțile înserării mă lipesc de pereții reci

unde nu se odihnește nimeni

alături omul stătea cu spatele rezemat

simțeam cum îi cresc rădăcini

asta era viața- simte vietatea ticăloasă

intrată fără de știință pe sub coastă

și trage cu sete fumul dens care îi taie calea

în linii măiestre

brusc lumânarea își arată limba ascuțită

vorbește despre proorocii mincinoși care or să vină

într-o singură…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Noiembrie 10, 2016 la 3:00am — 4 Comentarii

portret implant

din pământ ieșeau firele de aur

-capcane pentru oamenii pierduți-

și te-ai desprins din armura greoaie

ți-ai ridicat pleoapa atârnată peste ochiul etern

ai descheiat cămașa de sub care îți

simțeam răceala morții ca pe o

filozofie astrală ascunsă-n galaxii

o mână la fel de stranie

ne înfășura eșarfa de mătase

împrejurul trupurilor de lemn

strângea și ne șoptea că o să murim

într-o seară în așternuturile noastre

cu oameni-păsări…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Noiembrie 8, 2016 la 12:00am — 4 Comentarii

acustică

stropesc dimineața cu icnete prelungi

înfundate în hohote ascund zilele în nopți și

nopțile în lună plină

văd fețele sfinților balansând candele aprinse

ard clipe și adună fire de nisip în

cupe de argint ne fac semne că a mai trecut o iarnă

s-a prelins prin zidul cu fulgi cenușii

sorb gustul acru al mărului verde

ca pe un semn de întrebare

încadrat în puncte de suspensie zburătoare

oamenii buni sunt cele mai triste amintiri îmi zic…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Octombrie 30, 2016 la 3:00am — 6 Comentarii

ca o rană cicatrizată

în grota inimii mele
creșteau oameni de plumb
cu zâmbetul lor
impenetrabil
am fost chemat
să le despart bucuriile
în tonuri de verde

,,despre morți numai de bine,,
astă-noapte am dormit
cu cerul acoperit
cu mâinile dezlegate
trupul mi se zbătea
în flori neîncepute
ca o rană ușor
cicatrizată după

împământenire

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Octombrie 21, 2016 la 10:30pm — 4 Comentarii

Limba lui Adam

locuia de ceva timp

în casa umbrelor uitate,

era veșnic grea

și năștea în răstimpuri,

în pânza tabloului uitat,

copii cu nimb pe frunte.

încă le vorbea într-o limbă demult uitată,

pură, cu inflexiuni aproape umane,

în limba lui Adam,

cea rămasă ca un ecou puternic de odinioară.

în jur, aerul se îmbăta în arome de primăvară veșnică

adunând

de prin întunecate labirinturi

flautiști cu pelerine ciuruite,

tânguitori ca…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Octombrie 7, 2016 la 11:51pm — 3 Comentarii

O, Tempora!**

aşaDar n-am să mai umblu

pe unde se destramă pietre

limite n-am să mai pun

până la sfârșit am

să mă las cuprinsă:

,,lumina nu poate fi decât un nou labirint,,

şi totuși prea târzie străfulgerare

pe fața neîncăpătoare a timpului

cerul iradiind în noi

Adâncul am încremenit

ca pe un târziu în care mi se prăbușise inima

şi eu... şi tu... abia îndrăzneam

să atingem marginea curmată

a bătrânului pământ

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Octombrie 1, 2016 la 10:30pm — 8 Comentarii

poem neterminat

atât de străvezie îmi este umbra

și nu pot să o mai chem peste ani

visele sunt dimineți cu ochi strălucitori

-personaje conturate- în pieile

alb/negre așezate pe marginea prăpastiei

să le vină un gând răzleț

de plecare peste ape iluzorii

în care înoată numai peștii cu solzi desprinși

cu aripa sângerândă-trist spectacol al

unui poem neterminat sau poate neîncept-si

el mă tot chema de cealaltă parte cu umerii goi

cu pletele înflorite în…

Continuare

Adăugat de Dorina Neculce(Bat Cohen) la Septembrie 28, 2016 la 11:30pm — 4 Comentarii

Despre

Ileana P. Bâldea a creat această reţea Ning.

Colectivul de redacție

Relu Coțofană - membru de onoare, Ileana Popescu Bâldea, Veronica Pavel Lerner, Teodor Dume, Nadia Pădure, Enea Gela, Violeta Mirela Deminescu, Ottilia Ardeleanu, Loredana Știrbu, Anna Leah, Aurora Luchian,Anica Andrei Fraschini,Costin Tănăsescu, Tudor Calotescu, Dan Tipuriță,Simion Cozmescu

Pian și alte coarde...

Tableta zilei

„Lumea-i visul sufletului nostru.”                                                      Mihai Eminescu

http://junimeadigitala.ning.com/group/tableta-zilei/forum/topics/ce-este-lumea

                   

Medalion literar

Despre mine (numai de bine!)
Publicat de Bidulescu Constantin în Martie 27, 2017 
Sunt născut la 29 febr. 1944, în Bucureşti. Domiciliul actual, Ploieşti.
Profesor de matematică, pensionar. Am predat 42 de ani la licee din Ploieşti şi judeţ, apoi am cochetat cu literatura. Am fost selecţionat în 20 de Antologii de poezie printre care şi ultimele opt editate de ASPRA. Membru al site-urilor literare Dialoguri Culturale, Noduri şi Semne, Negru pe alb, Însemne culturale.
Am obţinut un premiu I la Concursul de rondeluri, organizat de site-ul Negru pe alb, un premiu I şi un premiu II la concursul de epigrame organizat tot de acelaş site, şi o menţiune la Concursul literar internaţional de poezie şi proză “Magia sărbătorilor de iarnă”
Nu am cărţi publicate.
Dorinţe pentru viitor: să mă viziteze muza creaţiei mai des, că vorba aceea, dacă inspiraţie nu e, nimic nu e…

AutoRONDEL

Eu sunt acuma creator,
De versuri multe, săltăreţe,
Cu mersul lor ce-i curgător,
Dar şi cuprinse de tandreţe.

Şi chiar de sunt conservator,
Scriind în rime cu stricteţe,
Eu sunt acuma creator,
De versuri multe, săltăreţe.

Am pus în ele şi umor,
Am pus în unele tristeţe,
Să fiu pe placul tuturor
Ajuns acum la bătrâneţe.

Eu sunt acuma creator.

http://junimeadigitala.ning.com/group/medalion-literar/forum/topics/despre-mine-numai-de-bine

Din urmă...

MEDALION LIRIC - NICHITA STĂNESCU
Publicat de ION IONESCU-BUCOVU 
(80 de ani de la naștere)
Nichita e un Paranif din Bizanț căzut în literele românești precum Eminescu din cer, un veșnic adolescent firav, îmbătrânit în imaginea purității de un talent unic de meșteșugar bijutier al cuvintelor. În poezia lui „Se umflă emoția, bezna,/ ca și cum zeul visat în copilărie/ ar avea o capitală în glezna/lui argintie” Candori feline ne umple de duh în: „A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,/cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta…” „Necuvintele ” lui solfegiază pe tema trădării interiorității prin cuvânt: „O, nasc vocale mari, mereu/ guri care se închid în gol…/ http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/medalion-liric-nichita-st-nescu

Articole

MARIN SORESCU- ironistul „singur printre poeți” Postat de ION IONESCU-BUCOVU în Martie 14, 2017

MARIN SORESCU- ironistul „singur printre poeți” Olteanul Marin Sorescu (poet, dramaturg, eseist și traducator, absolvent al Facultatii de Filologie din Iasi. S-a născut la Bulzesti, judetul Dolj in data de 19 februarie 1936 si a debutat in anul 1964 cu volumul “Singur printre poeți”.A primit de 6 ori premiul Uniunii Scriitorilor din Romania, Premiul Academiei Romane in anii 1968 si 1977 si multe alte distinctii. A fost Ministrul Culturii intre 25 noiembrie 1993 si 5 mai 1995. A fost casatorit cu Virginia Sorescu și nu a avut copii. A murit la Bucuresti in data de 8 decembrie 1996.) decretat de George Călinescu tot ce poate fi mai nou în poezie și chiar în dramă, s-a bucurat în timpul vieții și chiar după moarte de un succes cum puțini au avut parte.

http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/marin-sorescu-ironistul-singur-printre-poe-i

Lucian Boia - istoric sau mit? Publicat de Florin T. Roman în Martie 19, 2017

Dacă cineva nu e la curent cu sensul actual al cuvântului “naţionalism” îl poate lesne afla din DEX - ediţia a II-a: doctrină politică bazată pe apărarea (uneori exagerată) a drepturilor şi aspiraţiilor naţionale, sau din Marele dicţionar de neologisme: politică şi ideologie care urmăresc întreţinerea izolării şi aţâţarea urii de rasă şi naţionalitate; tendinţă de a aprecia exclusiv şi exagerat tot ceea ce aparţine propriei naţiuni. Nelăsându-se deloc afectat de naţionalism, profesorul Lucian Boia de la Universitatea din Bucureşti a devenit, step by step, un mare istoric al României, poate celmare. g.com/forum/topics/lucian-boia-istoric-sau-mit

ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME – STARPRESS 2017, AUTOR LIGYA DIACONESCU - publicat de Florin T Roman
Dacă mai există vreun om de cultură român care încă nu a făcut cunoştinţă cu Doamna Limbii sale materne, Ligya Diaconescu, înseamnă că, citind aceste rânduri, a sosit momentul să o cunoască. De ce Ligya Diaconescu este Doamna Limbii române? Nu neapărat pentru că este jurnalistă, poetă, scriitoare, publicistă de cetăţenie română. Nu pentru că deţine titluri de director general, de proprietar sau membru al unor prestigioase asociaţii, reviste, cluburi culturale române şi internaţionale. 

http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/antologia-scriitorilor-rom-ni-contemporani-din-ntreaga-lume

Caligrafii

Dar de Ziua Mamei - Publicat de Silvia Giurgiu în Martie 8, 2017

Pe cerul vieții mele norii se înghesuie ostili și neînduplecați, cenzurând fără drept la replică razele timide și speriate de lumină ce se tot străduiesc să străbată printre fisurile lor abia întrezărite. Sufletul îngenuncheat sub povara grea a trădării, geme bolnav într-un ungher, ștergându-și lacrimile cu dosul palmei, ca un copil oropsit. În piept, inima e toată o rană ce pulsează sub arsura durerii. Sub ochelarii negri de soare, paravan inutil și patetic pentru ochii orbiți de torentul fierbinte al lacrimilor, tristețea grăiește mută povestea ei incredibilă.  continuare... http://junimeadigitala.ning.com/group/cenacluliterardigitaljdproz/forum/topics/dar-de-ziua-mamei

Zilele care trec prin noi și "Poeții cetății"
Publicat de ileana popescu bâldea
în Martie 4, 2017

O cafenea… ca multe altele din București. Doar că părea orientată către soare. Acolo s-au întâlnit , din nou, astăzi, „Poeții cetății”. Adunați de fiecare dată, într-un afiș sub formă de carte. Și, de cele mai multe ori, alții.Câteva mese au devenit numeroase, când ultimii au venit. Rumoare, salut, zâmbete, priviri calde și umede. M-am detașat, cumva, de ei, intrând într-o muscă mai cuminte ca de obicei, înzestrată, vremelnic, cu sufletul și ochii mei. continuare... http://junimeadigitala.ning.com/group/caligrafii/forum/topics/zilele-care-trec-prin-noi-si-poetii-cetatii

Stre-suri...

În țara asta normalitatea este ceva extraordinar Publicat de Calotescu Tudor Gheorghe în Martie 27, 2017 Am încercat să fiu cât de cât un observator „normal”. Deși asta este totuși destul de dificil în România. Aici există tabere peste tot. Și exclusivități! Dacă te pune „ăl cu coarne”, sau „cel sfânt” (depinde și aici din ce tabără ești), să te uiți în tabăra lui pește, o iei peste bot de la cei din tabăra pescarului. Dar nu pentru că te-ai uitat la vecini. Nuuuu... Ci pentru că ai îndrăznit să belești cumva ochii. Culmea eforturilor este atunci când crezi că poți face ceva să-i împaci. Mai întâi între ei. Dar e mai mult decât o misiune imposibilă. Nici să stai în afară nu e o soluție. Te vor bombarda cu toții. Aici nu există enclave! În România nu s-a inventat nici obiectivismul, dar nici locul de observație egal situat între taberele veșnic beligerante. Iar războiul?!... 

http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/in-tara-asta-normalitatea-este-ceva-extraordinar

Oamenii mari se supără... Publicat de ileana popescu bâldea în Martie 19, 2017

… când oamenii mici mereu fac ceva pentru a-i enerva pe cei dintâi. și nu știu cum se întâmplă că nimeni nu ia atitudine pentru a-i pune cu fața la zid. căci, în loc să se hrănească, întotdeauna, cu aer, astfel încât să preîntâmpine acuzația de joc părtinitor pentru o roșie, un castravete sau o fasole autohtonă, aceștia le consumă fără discernământ, uitând că s-ar putea să fie pe rafturi datorită vreunui program implementat de cineva din familie care, evident, prin manipulare, a ajuns să guverneze. off, regizorul acesta din Dumnezeu, nu se orientează și el când împinge pe unul sau altul către Palatul Victoria! continuare...http://junimeadigitala.ning.com/group/stresuri/forum/topics/4029617:Topic:1310591?xg_source=activity

Note

Creat de Ileana P. Bâldea Sep 12, 2009 at 2:59pm. Actualizat ultima dată de Ileana P. Bâldea Apr 21, 2014.

Dialoguri culturale este o reţea socială

© 2017   Created by Ileana P. Bâldea.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor