DOSARUL LUI EMINESCU DE PUNERE SUB INTERDICȚIE

Dosarul de punere sub interdicție a lui Mihai EMINESCU

Având în vedere că în ultimul timp tot mai mulți eminescologi susțin că M.Emiescu a fost ucis de spionajul imperiului Austro-Ungar prin agenții lui de influență, pun la dispoziția publicului dosarul de interdicție al poetului, după boala suferită în 1883, dosar din aprilie 1889 până în 16 iulie 1889:

[PUNEREA SUB INTERDICŢIE]

Nr. 645 Anul 1889 Luna ........ ziua ........

Proces-Civil
DOSARUL TRIBUNALULUI ILFOV
Secţia II-a civilă-corecţională

MIHAIL EMINESCU
Interdicţie

I

Brăneanu, I. L. Caragiali, T. Maiorescu, I. Valentineanu, Dem. Laureanu

II
primul-procuror
pe lângă Tribunalul Ilfov

Nr. 6794/8 aprilie 1889

Pr. 8 aprilie
Domnule Prim-Preşedinte,

Am onoarea a vă înainta, pe lângă aceasta, raportul medico-legal registrat la nr. 6033/89 privitor la alienatul MIHAIL EMINESCU şi vă rugăm să binevoiţi a dispune să se constituie curatelă care să administreze averea şi să îngrijească de persoana pacientului, care se află acum la casa de sănătate a dr. Şutzu, din str. Plantelor, nr. 1, luându-se măsuri pentru a fi interzis.
Primiţi vă rog asigurarea consideraţiei noastre.

prim-procuror
G. A. Mavrus
D-sale
Domnului Preşedinte

III
Primit la 18 aprilie 1889
Nr 5383

D-l prim-procuror e rugat să binevoiască a ne recomanda un număr de 5 persoane, care au să compună consiliul de familie al d-lui Eminescu, rude sau, din lipsă, amici — aceasta spre a putea da curs cererii de îngrijire făcută de d-sa.

f. f. urgent
C. Nicolescu

IV

Subsemnaţii doctori în medicină, invitaţi de d-l prim-procuror prin adresa nr. 5717 a comunica starea facultăţii mintale a lui M. Eminescu, întrunindu-se astăzi 20 martie la Institutul ,,Caritatea", unde se află de aproape două luni, am procedat la cuvenita cercetare şi am constatat următoarele :
D-l Mihail Eminescu, ca de ani 45, constituţie forte, nu prezintă pe suprafaţa corpului leziuni remarcabile.
Figura sa este hebetană, căutătura este lipsită de expresiune, mişcările dezordonate, atitudinea puţin cuviincioasă.

605
La întrebările ce i le adresăm, nu răspunde direct, el pronunţă unele cuvinte cu o voce cântătoare şi monotonă. Astfel : ,,bună dimineaţa, d. doctor daţi-mi două pachete de ţigări"; şi aceasta fie ziua, fie noaptea (seara), fie cu ţigarea în mână, fie fără. Altă dată, ca un contra repetă monosilabe ce se pronunţă înaintea sa. În fine, uneori stând singur esprimă monoloage fără sens. Această turburare este şi mai pronunţată din diferitele lui acte.
Astfel, plimbându-se prin grădină, strânge fel de fel de obiecte de pe jos, pietricele, bucăţi de lemn, de hârtie, ce le pune în buzunar, crezând că aceste obiecte sunt de valoare ; dar şi strică cu mâna şi rupe ce găseşte, aşternutul său, hainele sale, obiecte din casă ; într-un moment reconstituie ca o trebuinţă de a-şi continua activitatea.
Atenţiunea sa e total absentă, incapabil de a-şi fixa un moment răspunsurile sale ca fiind ca şi automatice şi maşinale.
Digestiunea şi stomacul se execută normal, însă se observă o colă rectală ceea ce reclamă o îngrijire serioasă.
De asemenea aflăm că sunt 6 ani de când a fost izbit de o manie ca aceasta, pentru care a fost internat şi căutat şi aci, şi în străinătate, de unde s-a întors calm, însă cu debilitate intelectuală.
De atunci a mers urmându-se debilitatea, crescând până acum două luni, când făcând acte impulsive şi scandaluri, au provocat reaşezarea sa într-un arest special.
Din cele sus descrise, subsemnaţii considerăm că d-l Mihail Eminescu este atins de alienaţie mintală în formă de demenţă, stare care reclamă şederea sa într-un institut, atât spre îngrijire şi căutare cât şi spre liniştirea publicului.

Bucureşti 1889

Dr. Sutzu
Dr. Petrescu

V

Nr 6488/1889 aprilie 21

D-lui Prim-Procuror,

Referindu-ne la adresa nr. 6794/89, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne comunica numele a 5 persoane rude, sau din lipsă, amici cu d-l Eminescu, pentru a putea compune consiliul de familie fără de care NU se poate da curs cererii de interdicţie făcută prin citata adresă, fiind prima formalitate cerută de lege art. 442 C. C. în asemenea cazuri.

VI

D-lui Brăneanu, redactor-şef la ,,România liberă"

Sunteţi rugat a vă prezenta în camera de curatelă a Tribunalului de urgenţă spre a da oarecari explicaţiuni relativ la familia alienatului M. Eminescu.
N-o 7022 La Poliţie.

VII

COMISARIATUL SECŢIEI A VI-A

nr. 1617

Bucureşti, luna mai 18, anul 1889

Domnule preşedinte,

Adresa nr. 7021, primită cu adresa dvs. nr. 7022, dându-se în primire adresantului, am onoarea a vă înainta dovada obţinută.
Primiţi d-l preşedinte, încredinţarea osebitei mele consideraţiuni.

Comisar
[indescifrabil]

606

VIII
645/89
Domniei sale
Domnului Preşedinte al Tribunalului Ilfov
Secţia II C. C.

IX

Jurnalul 2783/1889
Titu Maiorescu, D. A. Laurian, I. L. Caragiale, Mihai Brăneanu, Ştefan Michăilescu

X
Nr. 8959

1889 iunie 4

D-lui Titu Maiorescu
str. Mercur, N-o 1

Conform dispoziţiunilor jurnalului nr. 2783/89, am onoare a vă comunica că sunteţi confirmat membru în consiliul de familie al interzisului M. Eminescu, rugându-vă a vă convoca pentru ziua de 10 iunie curent pentru a vă da avizul conform art. 440 C. C.

D. A. Laurian — director la jurnalul ,,România liberă"
I. L. Caragiale (de domiciliu SE va întreba d. T. Maiorescu)
M. Brăneanu — şef redacţie la ,,România liberă"
Ştefan Michăilescu — director la Minist. Cultelor
Poliţia a le da.

XI

Proces-verbal

Astăzi, 10 iunie 1889, subscrişii membri ai consiliului de familie instituit pentru d-l Mihail Eminescu, conform jurnalului Trib. Ilfov secţia II C. C. nr. 2783/89, examinând situaţia d-lui Eminescu, conform art. 440 Codul civil, suntem de părere că, boala de care sufere acum în a doua şi cea mai grea recidivă reclamă neapărat interdicţia lui şi rânduirea unui tutor care să poată primi de la stat pensia lui viageră şi să poată îngriji de cuviincioasa întreţinere a interzisului.
Bucureşti 10/22 iunie 1889

T. Maiorescu
Dim. Laurian
Şt. Michăilescu
M. Brăneanu
I. L. Caragiale

XII

Domnule preşedinte,

Am onoare a depune cu aceasta procesul-verbal conţinând rezultatul deliberărei noastre, asupra cazului pentru care am fost convocaţi şi despre care tratează jurnalul Trib., dos[ar]nr. 2783/89.
Primiţi domnule preşedinte asigurarea distinsei mele stime.

Bucureşti, 10 iunie 1889

T. Maiorescu

607
XIII

2894, 12 iunie 1889
Având în vedere consiliul de familie al interzisului M. Eminescu depus, relativ la starea mintală a numitului.
Având în vedere că facem cunoscut scris membrilor consiliului de familie, sunt de părere punerea numitului sub interdicţie.
Având în vedere că, conform art. 442 C. C., urmează să delegăm un domn judecător care să ia interogatoriul.

Pentru aceste motive
Tribunalul

deleagă pe d-l judecător Bursan a lua interogatoriul d-lui Mihail Eminescu, asistat de d-l procuror, conform art. 442 C. C.

G. Bursan

XIV
TRIBUNALUL ILFOV
SECŢIA II-a C. C.

Nr. 9344

Domnule Jude,

Am onoare a vă înainta dosarul nr. 645/89, rugându-vă a face să se execute Jurnalul nr. 2894/89.

Preşedinte
[indescifrabil]
D-sale
D-lui Jude Bursan

XV

Interogatoriu

Luat la ospiciul d-lui dr. Sutzu. d-lui Mihail Eminescu, conform jurnalului nr. 2894/89. de noi G. G. Bursan, membru delegat prin zisul jurnal, asistat de d-l procuror Henryk Catargiu şi de adjunctul de grefă N. Ionescu, astăzi 13 iunie 1889 :

ÎNTREBARE RĂSPUNS
Cum te chiamă? — Sunt Matei Basarab, am fost rănit la cap de către Petre Poenaru, milionar, pe care regele l-a pus să mă împuşte cu puşca umplută cu pietre de diament cât oul de mare.

Pentru ce a făcut asta? — Pentru că eu fiind Matei Basarab, regele se temea ca să nu-i iau moştenirea.

Ce ai să faci când te vei face bine? — Am să fac botanică, zoologie, gramatică chinezească, grecească, italiană, sanscrită. Ştiu 64 limbi.
Întrebându-l cine e d-l judecător
Bursan (?)
— d-l Laurian
Pe d-l Henryk Catargiu (?)
Cine e Petre Poenaru (?) — d-l Balsh
— Răspunde că e un om bogat care are 48 moşii, 48 râuri, 48 garduri, 48 case, 48 sate şi are avere de 48 milioane.
Judecător
Procuror
Grefier G. Bursan
Catargiu
N. Ionescu

608
XVI
MEMBRII TRIB. ILFOV

Secţia II

Domnule preşedinte

Împlinindu-se dispoziţiunile adresei dvs. nr. 9344/89, am onoare a vă înainta interogatoriul luat d-lui Mihail Eminescu, împreună cu dos[arul] 645/89,
Primiţi vă rog asigurarea consideraţiei.

Judecător
Bursan

XVII
Primit la 13 iunie 1889

XVIII

645/89

Fiind încetat din viaţă
nu se va mai cita.

XIX
3028 1889 iunie

TRIBUNALUL

Având în vedere că este ştiut publicamente că Mihail Eminescu, a cărei interdicţie a fost cerută, acum a încetat din viaţă în urma interogatoriului de către d-l judecător-delegat,
avându-se în vedere că acest caz nu se mai poate da loc cererei de interdicţie a numitului,
pentru acest motiv
dispunem închiderea dosarului şi punerea lui la arhivă.

Jude
Grefier
[indescifrabil]

Augustin Z. N. Pop, Întregiri documentare la biografia lui Eminescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1983, p. 197 — 206

609

Vizualizări: 37

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Dialoguri culturale !

Alătură-te reţelei Dialoguri culturale

Comentariu publicat de VERONICA OŞORHEIAN ieri

Mulțumiri, domnule Ion Ionescu-Bucovu.

Comentariu publicat de Aurora Luchian pe Mai 15, 2017 la 4:32am

Mulțumim frumos.
Reverență!

Comentariu publicat de Anica Andrei Fraschini pe Mai 15, 2017 la 12:56am
Mulțumim, felicitări!
Comentariu publicat de Dan Tipuriță pe Mai 14, 2017 la 8:07pm

O tragedie a poporului român.O pierdere enormă.Mare păcat !

Comentariu publicat de ileana popescu bâldea pe Mai 14, 2017 la 8:05pm

Recomandat în rubrica DIN URMĂ..., 14 Mai 2017

Comentariu publicat de ileana popescu bâldea pe Mai 14, 2017 la 7:50pm

Mulțumim, domnule profesor ION IONESCU-BUCOVU!
Expun!

Despre

Ileana P. Bâldea a creat această reţea Ning.

Colectivul de redacție

Redactor-sef: Ileana Popescu Bâldea

Redactori: Veronica Pavel Lerner, Teodor Dume, Nadia Pădure,Anica Andrei Fraschini, Enea Gela, Violeta Mirela Deminescu, Ottilia Ardeleanu, Loredana Știrbu, Anna Leah, Aurora Luchian,Costin Tănăsescu, Tudor Calotescu, Dan Tipuriță,Simion Cozmescu

Membru de onoare: Relu Coțofană

Pian și alte coarde...

Tableta zilei

„Lumea-i visul sufletului nostru.”                                                      Mihai Eminescu

http://junimeadigitala.ning.com/group/tableta-zilei/forum/topics/ce-este-lumea

                   

Medalion literar

Fişă de scriitor – Ioana Haitchi
Publicat în Medalion literar

Ioana Haitchi s-a născut la 16 noiembrie 1967, Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud. Copilăreşte în Bistriţa, iar din 1979 se stabileşte împreună cu o parte din familie la Cluj.
Are înclinaţii artistice, fiindu-i apropiate muzica (prof. Mihai Boldor), pictura (prof. pictor Laurenţiu Buda) şi poezia (prof. Ileana Boca).

Urmează Facultatea de Ştiințe Economice - UBV Cluj Napoca şi obține Licența în anul 2006. Are un Master în Finanțe la ASE Bucureşti (2008).

Publică prima poezie Ploaie dulceagă în iunie 1986, în Revista Flacăra, la rubrica Atelier literar condusă atunci de Geo Dumitrescu.

Scrie poezie fără să publice o perioadă îndelungată. Începând cu anul 2013 deschide bloguri personale de poezie, literatură, ştiri culturale.

Este amintită de Revista Vatra veche, Serie Veche nouă, Anul V, nr. 9(69), septembrie 2014, la pagina 72, cu traduceri din limba spaniolă a poetului André Cruchaga, iar ulterior este menționată în acest sens în mai multe bloguri şi reviste.

continuare...http://junimeadigitala.ning.com/group/medalion-literar/forum/topics/fi-de-scriitor-ioana-haitchi

Din urmă...

Dosarul lui Eminescu de punere sub interdicție
Postat de ION IONESCU-BUCOVU

Dosarul de punere sub interdicție a lui Mihai EMINESCU

Având în vedere că în ultimul timp tot mai mulți eminescologi susțin că M.Emiescu a fost ucis de spionajul imperiului Austro-Ungar prin agenții lui de influență, pun la dispoziția publicului dosarul de interdicție al poetului, după boala suferită în 1883, dosar din aprilie 1889 până în 16 iulie 1889:

[PUNEREA SUB INTERDICŢIE]

Nr. 645 Anul 1889 Luna ........ ziua ........

Proces-Civil
DOSARUL TRIBUNALULUI ILFOV
Secţia II-a civilă-corecţională

MIHAIL EMINESCU
Interdicţie
continuare... http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/dosarul-lui-eminescu-de-punere-sub-interdic-ie

Articole

INTRODUCERE ÎN STUDIUL ICONOLOGIEI CA ȘTIINȚĂ A IMAGINILOR IMAGINII IMAGINATE Postat de Ştefan Lucian MUREŞANU în Iulie 15, 2017

Motto: ”Supremul şi sensibilul aparat al iconologiei este intuiţia sintetică; ea este rodul metodologic al erudiţiei active care fertilizează ogorul imaginaţiei investigatoare.” (Erwin Panofsky) Cuvinte cheie: iconologie, imagine, studii, reprezentări, atribute 1. Lumea ca început în imaginea reală a existenței omenirii Toate științele sunt un rezultat al gândirii profunde a omului, sunt creații materializate ale unor fapte, ale unor imagini fiinduale ale puterii intelectuale, ale desăvârșirii unor înțelepciuni marcate prin naștere omului dat să le expună. Ne naștem din nașterea unei taine nedeslușite și încă misterioase, ne întrebăm de multe ori de unde atâta imaginație în gândirea noastră, de unde atâta profunzime la unii și tot atâta superficialitate la alții. Științele sunt idei parțial materializate în disciplinele care însumează faptul real sau ireal teorie a putinței realizării practice în viziunea umană elevată. Științele expun acordul materializării imaginii imaginate în imagini fiinduale sau, mai bine spus, ajută lumea să înțeleagă scopul studierii faptului imaginat. http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/introducere-n-studiul-iconologiei-ca-tiin-a-imaginilor-imaginii?xg_source=activity

„Zâmbet de copil în zbor de fluturi” – impresii de la prima ediție Publicat de Mihai Cotea în Iulie 11, 2017  Pe 26 mai a avut loc la Sântana, jud.Arad, festivitatea de premiere a primei ediții a concursului de creație literară și artistică,Zâmbet de copil în zbor de fluturi. Concursul a fost organizat de Primăria orașului Sântana și de Biblioteca Orășenească „Ștefan Augustin Doinaș”,în urma unei inițiative a poetului sântănean Stelu Pop, între 1 aprilie și 26 mai a.c. Concursul a fost structurat pe două secțiuni, literară și plastică, corespunzător următoarelor categorii de vârstă: -6 ani -creație plastică - 7-10 ani -creație literară și creație plastică - 11-14 ani -creație literară și creație plastică - 15-18 ani -creație literară și creație plastică Tematica acestui concurs a fost liberă, fapt care a avut drept rezultat, înscrierea a 150 de concurenți, atât din Sântana, cât și din localitățile învecinate. Ceremonia de premiere s-a desfășurat în holul Primă http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/z-mbet-de-copil-n-zbor-de-fluturi-impresii-de-la-prima-edi-ie

Pe drumul Damascului - articol de Valeriu Ilica Publicat de Florin T. Roman în Iunie 26, 2017

Dintotdeauna și peste tot, există în legea nescrisă a oricărui cenaclu literar, a societăților, saloanelor și grupărilor literare, cel puțin o normă internă care, ca un făcut, e acceptată și aplicată de toți. E un protocol pe care nu-l contestă și nu-l încalcă nimeni. Cel mult, îl desecretizează! Spațiu de suflet și inițiativă privată, ca s-o plagiez pe doamna Florica Ranta Cândea, Salonul Gutenberg din Arad nu face excepție. Deși mozaicat ca structură, divers prin componență și libertin prin libertatea de gândire, și-a propus și promovează necondiționat dragostea de artă, cultură și frumos, cultul prieteniei intelectuale, colegialitatea sinceră și dezinteresată, dreptul la liberă exprimare, informarea reciprocă și schimbul de idei. La loc de cinste, își găsesc rostul buna dispoziție, intervenția potrivită la momentul potrivit, vorba de duh, râsul sănătos și gluma bine spusă.continuare... http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/pe-drumul-damascului-articol-de-valeriu-ilica

 

Caligrafii

Am cunoscut fel și fel de oameni... Publicat de ileana popescu bâldea în Iulie 6, 2017

Am cunoscut oameni proști, incredibil de proști, care au aflat asta doar după ce au devenit formatori de opinie, cumva. Am cunoscut oameni inteligenți, dar atât de naivi, încât oamenii proști i-au învârtit pe toate degetele unui suflet degenerat, astfel încât au ajuns să se întrebe dacă nu cumva ei sunt defecți. Am cunoscut oameni care nu știau nimic despre ei, pentru că nu se întrebaseră sau pentru că nu-i pusese nimeni în fața unui astfel de gând. Am cunoscut oameni doar cu suflet - creierul îl dăduse, la o parte, natura - , dar aveau atâta lumină în privire, încât puteau să facă inteligentă și o muscă. Am cunoscut oameni despre care nu pot spune decât… că semănau cu muzica ascunsă în nisip, cu visul ca un loc îndepărtat, cu un om pe care îl iubești, cu lumea care stă - uneori, cu pereții strâmbi când e prea multă liniște, cu frica, realitatea care ne uimește, invidia, mănușa unui boxer, egoismul sau, pur și simplu, cu o piele, susținută de oase, căreia trebuie să-i învârtești cheia.continuare... http://junimeadigitala.ning.com/group/caligrafii/forum/topics/am-cunoscut-fel-si-fel-de-oameni

 

Stre-suri...

castane pentru copii Publicat de ileana popescu bâldea în Iulie 9, 2017

surzi și orbi Doamne. o grămadă de oase între gânduri. merg. cuvântul poate fi oricine. ei cred că undeva. o pasăre poate să-i lovească. tabără de sunete șerpuind.(astăzi discută întâmplări.ostatice între lumi). mâine. pistă pentru corbii. din iad. neuronii ard. stingher. într-o cutie pe roți. luciul ochiului. se clatină. cu vorba. zodia istoriei nefastă. și tu știi… au un rol. în noaptea asta. cu mânecă scurtă… http://junimeadigitala.ning.com/group/stresuri/forum/topics/castane-pentru-copii

Demagogi și corupți* Postat de C.Nechita în Iulie 6, 2017

Voi cei cocoțați în castele

Cu ochii și nasul în vânt, Atunci când mai dați de belele Mai știți să priviți spre pământ?

Prin satele noastre bătrâne Trecut-ați voi oare de când Urcat-ați pe vârfuri păgâne Uitând că poporu-i flămând?

De când v-ați văzut la putere Și multe de tot ați promis, Mai știți despre-a noastră durere? Sau doar din program ne-ați omis!continuare... http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/demagogi-i-corup-i

Adevărul din Monitorul Neoficial Publicat de ileana popescu bâldea în Iunie 15, 2017

Ascult muzică. Nimic neobișnuit sau ciudat. Urmăresc reacții la situația politică pe toate posturile de televiziune. Din când în când țintuiesc umbrele de pe pereți și jucăriile în dezordine ale unei feline. Citesc comentarii pe Facebook, privesc afișe, stări, flori, încerc să înțeleg miezul poemelor și sufletul oamenilor. Toate acestea le fac în același timp, ca și cum creierul meu este setat să fie peste tot, deodată, sau… ca și cum răbdarea mă lasă și intuiesc finalul din ceva anume fără ca el să se fi întâmplat încă. continuare...imeadigitala.ning.com/group/stresuri/forum/topics/adevarul-din-monitorul-neoficial

de unde Doamne atâta democraţie Postat de Calotescu Tudor Gheorghe în Iunie 13, 2017

când împãrãţia Ta e ÎMPÃRÃŢIE şi raiul şi iadul poate şi trecerile dintr-o dimensiune în alta au reguli stricte şi paznici rezistenţi la mitã probabil nu e nevoie nici de DNA spun probabil pentru cã de Codruţa nu scapã nimeni dar mã tot întreb ca un prost în dezvoltare de unde pânã unde este atât niciunde şi apoi numãr atomii precum un contabil responsabil de ordonarea creditelor fãrã numãrãtori paralele de tip electoral doar crude balanţe peste crude balanţe cu nimicul pe talere într-un veşnic dezechilibru perfect http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/de-unde-doamne-at-ta-democra-ie

 

Note

Creat de Ileana P. Bâldea Sep 12, 2009 at 2:59pm. Actualizat ultima dată de Ileana P. Bâldea Apr 21, 2014.

Dialoguri culturale este o reţea socială

© 2017   Created by Ileana P. Bâldea.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor