DOSARUL LUI EMINESCU DE PUNERE SUB INTERDICȚIE

Dosarul de punere sub interdicție a lui Mihai EMINESCU

Având în vedere că în ultimul timp tot mai mulți eminescologi susțin că M.Emiescu a fost ucis de spionajul imperiului Austro-Ungar prin agenții lui de influență, pun la dispoziția publicului dosarul de interdicție al poetului, după boala suferită în 1883, dosar din aprilie 1889 până în 16 iulie 1889:

[PUNEREA SUB INTERDICŢIE]

Nr. 645 Anul 1889 Luna ........ ziua ........

Proces-Civil
DOSARUL TRIBUNALULUI ILFOV
Secţia II-a civilă-corecţională

MIHAIL EMINESCU
Interdicţie

I

Brăneanu, I. L. Caragiali, T. Maiorescu, I. Valentineanu, Dem. Laureanu

II
primul-procuror
pe lângă Tribunalul Ilfov

Nr. 6794/8 aprilie 1889

Pr. 8 aprilie
Domnule Prim-Preşedinte,

Am onoarea a vă înainta, pe lângă aceasta, raportul medico-legal registrat la nr. 6033/89 privitor la alienatul MIHAIL EMINESCU şi vă rugăm să binevoiţi a dispune să se constituie curatelă care să administreze averea şi să îngrijească de persoana pacientului, care se află acum la casa de sănătate a dr. Şutzu, din str. Plantelor, nr. 1, luându-se măsuri pentru a fi interzis.
Primiţi vă rog asigurarea consideraţiei noastre.

prim-procuror
G. A. Mavrus
D-sale
Domnului Preşedinte

III
Primit la 18 aprilie 1889
Nr 5383

D-l prim-procuror e rugat să binevoiască a ne recomanda un număr de 5 persoane, care au să compună consiliul de familie al d-lui Eminescu, rude sau, din lipsă, amici — aceasta spre a putea da curs cererii de îngrijire făcută de d-sa.

f. f. urgent
C. Nicolescu

IV

Subsemnaţii doctori în medicină, invitaţi de d-l prim-procuror prin adresa nr. 5717 a comunica starea facultăţii mintale a lui M. Eminescu, întrunindu-se astăzi 20 martie la Institutul ,,Caritatea", unde se află de aproape două luni, am procedat la cuvenita cercetare şi am constatat următoarele :
D-l Mihail Eminescu, ca de ani 45, constituţie forte, nu prezintă pe suprafaţa corpului leziuni remarcabile.
Figura sa este hebetană, căutătura este lipsită de expresiune, mişcările dezordonate, atitudinea puţin cuviincioasă.

605
La întrebările ce i le adresăm, nu răspunde direct, el pronunţă unele cuvinte cu o voce cântătoare şi monotonă. Astfel : ,,bună dimineaţa, d. doctor daţi-mi două pachete de ţigări"; şi aceasta fie ziua, fie noaptea (seara), fie cu ţigarea în mână, fie fără. Altă dată, ca un contra repetă monosilabe ce se pronunţă înaintea sa. În fine, uneori stând singur esprimă monoloage fără sens. Această turburare este şi mai pronunţată din diferitele lui acte.
Astfel, plimbându-se prin grădină, strânge fel de fel de obiecte de pe jos, pietricele, bucăţi de lemn, de hârtie, ce le pune în buzunar, crezând că aceste obiecte sunt de valoare ; dar şi strică cu mâna şi rupe ce găseşte, aşternutul său, hainele sale, obiecte din casă ; într-un moment reconstituie ca o trebuinţă de a-şi continua activitatea.
Atenţiunea sa e total absentă, incapabil de a-şi fixa un moment răspunsurile sale ca fiind ca şi automatice şi maşinale.
Digestiunea şi stomacul se execută normal, însă se observă o colă rectală ceea ce reclamă o îngrijire serioasă.
De asemenea aflăm că sunt 6 ani de când a fost izbit de o manie ca aceasta, pentru care a fost internat şi căutat şi aci, şi în străinătate, de unde s-a întors calm, însă cu debilitate intelectuală.
De atunci a mers urmându-se debilitatea, crescând până acum două luni, când făcând acte impulsive şi scandaluri, au provocat reaşezarea sa într-un arest special.
Din cele sus descrise, subsemnaţii considerăm că d-l Mihail Eminescu este atins de alienaţie mintală în formă de demenţă, stare care reclamă şederea sa într-un institut, atât spre îngrijire şi căutare cât şi spre liniştirea publicului.

Bucureşti 1889

Dr. Sutzu
Dr. Petrescu

V

Nr 6488/1889 aprilie 21

D-lui Prim-Procuror,

Referindu-ne la adresa nr. 6794/89, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne comunica numele a 5 persoane rude, sau din lipsă, amici cu d-l Eminescu, pentru a putea compune consiliul de familie fără de care NU se poate da curs cererii de interdicţie făcută prin citata adresă, fiind prima formalitate cerută de lege art. 442 C. C. în asemenea cazuri.

VI

D-lui Brăneanu, redactor-şef la ,,România liberă"

Sunteţi rugat a vă prezenta în camera de curatelă a Tribunalului de urgenţă spre a da oarecari explicaţiuni relativ la familia alienatului M. Eminescu.
N-o 7022 La Poliţie.

VII

COMISARIATUL SECŢIEI A VI-A

nr. 1617

Bucureşti, luna mai 18, anul 1889

Domnule preşedinte,

Adresa nr. 7021, primită cu adresa dvs. nr. 7022, dându-se în primire adresantului, am onoarea a vă înainta dovada obţinută.
Primiţi d-l preşedinte, încredinţarea osebitei mele consideraţiuni.

Comisar
[indescifrabil]

606

VIII
645/89
Domniei sale
Domnului Preşedinte al Tribunalului Ilfov
Secţia II C. C.

IX

Jurnalul 2783/1889
Titu Maiorescu, D. A. Laurian, I. L. Caragiale, Mihai Brăneanu, Ştefan Michăilescu

X
Nr. 8959

1889 iunie 4

D-lui Titu Maiorescu
str. Mercur, N-o 1

Conform dispoziţiunilor jurnalului nr. 2783/89, am onoare a vă comunica că sunteţi confirmat membru în consiliul de familie al interzisului M. Eminescu, rugându-vă a vă convoca pentru ziua de 10 iunie curent pentru a vă da avizul conform art. 440 C. C.

D. A. Laurian — director la jurnalul ,,România liberă"
I. L. Caragiale (de domiciliu SE va întreba d. T. Maiorescu)
M. Brăneanu — şef redacţie la ,,România liberă"
Ştefan Michăilescu — director la Minist. Cultelor
Poliţia a le da.

XI

Proces-verbal

Astăzi, 10 iunie 1889, subscrişii membri ai consiliului de familie instituit pentru d-l Mihail Eminescu, conform jurnalului Trib. Ilfov secţia II C. C. nr. 2783/89, examinând situaţia d-lui Eminescu, conform art. 440 Codul civil, suntem de părere că, boala de care sufere acum în a doua şi cea mai grea recidivă reclamă neapărat interdicţia lui şi rânduirea unui tutor care să poată primi de la stat pensia lui viageră şi să poată îngriji de cuviincioasa întreţinere a interzisului.
Bucureşti 10/22 iunie 1889

T. Maiorescu
Dim. Laurian
Şt. Michăilescu
M. Brăneanu
I. L. Caragiale

XII

Domnule preşedinte,

Am onoare a depune cu aceasta procesul-verbal conţinând rezultatul deliberărei noastre, asupra cazului pentru care am fost convocaţi şi despre care tratează jurnalul Trib., dos[ar]nr. 2783/89.
Primiţi domnule preşedinte asigurarea distinsei mele stime.

Bucureşti, 10 iunie 1889

T. Maiorescu

607
XIII

2894, 12 iunie 1889
Având în vedere consiliul de familie al interzisului M. Eminescu depus, relativ la starea mintală a numitului.
Având în vedere că facem cunoscut scris membrilor consiliului de familie, sunt de părere punerea numitului sub interdicţie.
Având în vedere că, conform art. 442 C. C., urmează să delegăm un domn judecător care să ia interogatoriul.

Pentru aceste motive
Tribunalul

deleagă pe d-l judecător Bursan a lua interogatoriul d-lui Mihail Eminescu, asistat de d-l procuror, conform art. 442 C. C.

G. Bursan

XIV
TRIBUNALUL ILFOV
SECŢIA II-a C. C.

Nr. 9344

Domnule Jude,

Am onoare a vă înainta dosarul nr. 645/89, rugându-vă a face să se execute Jurnalul nr. 2894/89.

Preşedinte
[indescifrabil]
D-sale
D-lui Jude Bursan

XV

Interogatoriu

Luat la ospiciul d-lui dr. Sutzu. d-lui Mihail Eminescu, conform jurnalului nr. 2894/89. de noi G. G. Bursan, membru delegat prin zisul jurnal, asistat de d-l procuror Henryk Catargiu şi de adjunctul de grefă N. Ionescu, astăzi 13 iunie 1889 :

ÎNTREBARE RĂSPUNS
Cum te chiamă? — Sunt Matei Basarab, am fost rănit la cap de către Petre Poenaru, milionar, pe care regele l-a pus să mă împuşte cu puşca umplută cu pietre de diament cât oul de mare.

Pentru ce a făcut asta? — Pentru că eu fiind Matei Basarab, regele se temea ca să nu-i iau moştenirea.

Ce ai să faci când te vei face bine? — Am să fac botanică, zoologie, gramatică chinezească, grecească, italiană, sanscrită. Ştiu 64 limbi.
Întrebându-l cine e d-l judecător
Bursan (?)
— d-l Laurian
Pe d-l Henryk Catargiu (?)
Cine e Petre Poenaru (?) — d-l Balsh
— Răspunde că e un om bogat care are 48 moşii, 48 râuri, 48 garduri, 48 case, 48 sate şi are avere de 48 milioane.
Judecător
Procuror
Grefier G. Bursan
Catargiu
N. Ionescu

608
XVI
MEMBRII TRIB. ILFOV

Secţia II

Domnule preşedinte

Împlinindu-se dispoziţiunile adresei dvs. nr. 9344/89, am onoare a vă înainta interogatoriul luat d-lui Mihail Eminescu, împreună cu dos[arul] 645/89,
Primiţi vă rog asigurarea consideraţiei.

Judecător
Bursan

XVII
Primit la 13 iunie 1889

XVIII

645/89

Fiind încetat din viaţă
nu se va mai cita.

XIX
3028 1889 iunie

TRIBUNALUL

Având în vedere că este ştiut publicamente că Mihail Eminescu, a cărei interdicţie a fost cerută, acum a încetat din viaţă în urma interogatoriului de către d-l judecător-delegat,
avându-se în vedere că acest caz nu se mai poate da loc cererei de interdicţie a numitului,
pentru acest motiv
dispunem închiderea dosarului şi punerea lui la arhivă.

Jude
Grefier
[indescifrabil]

Augustin Z. N. Pop, Întregiri documentare la biografia lui Eminescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1983, p. 197 — 206

609

Vizualizări: 19

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Dialoguri culturale !

Alătură-te reţelei Dialoguri culturale

Comentariu publicat de Aurora Luchian pe Mai 15, 2017 la 4:32am

Mulțumim frumos.
Reverență!

Comentariu publicat de Anica Andrei Fraschini pe Mai 15, 2017 la 12:56am
Mulțumim, felicitări!
Comentariu publicat de Dan Tipuriță pe Mai 14, 2017 la 8:07pm

O tragedie a poporului român.O pierdere enormă.Mare păcat !

Comentariu publicat de ileana popescu bâldea pe Mai 14, 2017 la 8:05pm

Recomandat în rubrica DIN URMĂ..., 14 Mai 2017

Comentariu publicat de ileana popescu bâldea pe Mai 14, 2017 la 7:50pm

Mulțumim, domnule profesor ION IONESCU-BUCOVU!
Expun!

Despre

Ileana P. Bâldea a creat această reţea Ning.

Colectivul de redacție

Relu Coțofană - membru de onoare, Ileana Popescu Bâldea, Veronica Pavel Lerner, Teodor Dume, Nadia Pădure, Enea Gela, Violeta Mirela Deminescu, Ottilia Ardeleanu, Loredana Știrbu, Anna Leah, Aurora Luchian,Anica Andrei Fraschini,Costin Tănăsescu, Tudor Calotescu, Dan Tipuriță,Simion Cozmescu

Pian și alte coarde...Eurovision

Tableta zilei

„Lumea-i visul sufletului nostru.”                                                      Mihai Eminescu

http://junimeadigitala.ning.com/group/tableta-zilei/forum/topics/ce-este-lumea

                   

Medalion literar

CV literar
Publicat de Silvia Giurgiu
în Martie 27, 2017 la 9:40pm în Medalion literar
M-am născut în vara anului 1970, la 9 iunie, în comuna Vedea din județul Argeș. Am crescut într-un sătuc fermecător prin simplitate lui, Chirițești, comuna Uda. De copilă iubeam poveștile pe care le ascultam vrăjită, în serile tihnite, împreună cu ceilalți trei frați ai mei, de la iubitul nostru tată, care mi-a transmis pasiunea pentru literatură și frumos. Copilăria mi-am trăit-o în parfumul poveștilor și mirajul naturii.
Odată cu adolescența, au înflorit în caietele mele secrete, primele poezii care mi-au completat personalitatea. Nu le-am publicat niciodată. Ele fac parte dintr-un trecut pur, neîntinat de agresiunile vieții și dăinuiesc alături de jurnalul meu, care trasează parcursul vieții mele din acei ani îndepărtați și până azi, deoarece nu am încetat niciodată să-mi fac însemnările în paginile lui răbdătoare și discrete.
Am reînceput să fac literatură, dar de data asta numai proză, prin 2012, când m-am înscris pe site-uri literare, care mi-au deschis orizonturi către pasiunea mea, îndelung reprimată.
http://junimeadigitala.ning.com/group/medalion-literar/forum/topics/cv-literar-2

Din urmă...

Dosarul lui Eminescu de punere sub interdicție
Postat de ION IONESCU-BUCOVU

Dosarul de punere sub interdicție a lui Mihai EMINESCU

Având în vedere că în ultimul timp tot mai mulți eminescologi susțin că M.Emiescu a fost ucis de spionajul imperiului Austro-Ungar prin agenții lui de influență, pun la dispoziția publicului dosarul de interdicție al poetului, după boala suferită în 1883, dosar din aprilie 1889 până în 16 iulie 1889:

[PUNEREA SUB INTERDICŢIE]

Nr. 645 Anul 1889 Luna ........ ziua ........

Proces-Civil
DOSARUL TRIBUNALULUI ILFOV
Secţia II-a civilă-corecţională

MIHAIL EMINESCU
Interdicţie
continuare... http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/dosarul-lui-eminescu-de-punere-sub-interdic-ie

Articole

Ştefan Lucian Mureşanu - Tu, Străine, care-mi vorbeşti ţara de rău... Publicat de Florin T. Roman 

Tu, STRĂINE, cel care-mi vorbeşti ţara de rău, M-am plictisit să aud aceleaşi stereotipuri false venite de peste graniţa stabilită de tine!!! Să-mi reaminteşti prin decepţii cât de urât e aici, deşi tu nu ştii cât de frumos e aici!!! Să-mi vorbeşti de rău rudele, deşi nu ştii care sunt rudele mele!!! – Află că milioane de oameni trăiesc azi in toată lumea, datorită lui Nicolae C. Paulescu, descoperitorul oficial al insulinei. – Tu ai scris in şcoli cu stiloul tău, nu? Inventat de românul Petrache Poenaru, membru al Academiei Romane. – Data viitoare când zbori in concediu să-ţi aminteşti că tu te deplasezi prin aer ca pescăruşul, datorită lui Traian Vuia, Aurel Vlaicu şi Henri Coandă, pentru că ei au decolat/aterizat cu primul avion din istorie, s-au jucat cu primul avion fuselat aerodinamic, şi unul din ei a inventat motorul cu reacţie. continuare...http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/tefan-lucian-mure-anu-tu-str-ine-care-mi-vorbe-ti-ara-de-r-u

Muntele si Revelaţia Publicat de adrian grauenfels în Aprilie 24, 2017

Un cercetător al religiilor nu se poate sustrage de la o simplă observaţie: Marile revelaţii ale religiilor monoteiste se întâmplă la înălţime. Dacă zeii locuiau în Olimp, profeţii care au urmat, vor urca în mod voit munţii pentru a descifra secrete mistice, pentru a purta discuţii cu Creatorul, pentru meditaţie şi inspiraţie. Toate relevaţiile sunt percepute de subiect care simte sau aude o prezenţă, percepe o lumină deosebită, vederea unei figuri, teamă. Toate revelaţiile se petrec pe un munte, departe de tribul căruia profetul aparţine. În Budism muntele Meru este axa lumii, în Iudaism avem muntele Sinai, în Japonia muntele Fuji are propietăţi divine. Foarte des muntele oferă un loc de meditaţie şi revelaţie. Cei trei fondatori a celor trei religii monoteiste: Moshe, Isus şi Mohamed îşi datorează iluminarea spirituală unor relevaţii care se petrec pe munţi.  http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/muntele-si-revela-ia

Interviu (imaginar) cu Veronica Micle Publicat de Bidulescu Constantin în Aprilie 6, 2017

Constantin Bidulescu: Ne reamintiţi, vă rog, câteva date personale? Veronica Micle: M-am născut la 22 aprilie 1850 la Năsăud. Părinţii au fost Ilie şi Ana Câmpeanu. Din nefericire tatăl meu a murit înainte ca eu să mă nasc. În anul 1853 eu cu mama şi cu fratele ne-am mutat la Iaşi unde după cursurile primare am absolvit Şcoala Centrală de fete cu calificativul “eminent”, din comisie făcând parte, printre alţii Titu Maiorescu şi Ştefan Micle, viitorul meu soţ. În primăvara anului 1872 am făcut o călătorie la Viena pentru un tratament medical, unde mi-a fost prezentat Mihai Eminescu. Tot în 1872 am debutat cu două scrieri în proză în revista “Noul curier român” cu pseudonimul Corina. Aţi avut o relaţie tumultoasă cu Eminescu. L-aţi considerat numai ca un mare poet sau a intervenit şi glasul inimii?http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/interviu-imaginar-cu-veronica-micle

Caligrafii

Barbotare Publicat de Anica Andrei Fraschini în Aprilie 30, 2017

Fac valuri. Sub cuvertura frazelor - concepute ca niște embrioni cu care... experimentez - și a ecranului - un fel de "in vitro"... Mă izolez ca în copilărie, când adunam un material minim, câteva păpuși, cârpe, capace, frunze, un borcănel cu nisip, unul cu pietricele, crenguțe rupte. Încropeam o bucătărie minusculă, un pătuț, simulam treburi gospodărești, de familie. Toate, sub un acoperiș format dintr-o pătură sprijinită pe spătarele unor scaune. Petreceam ore întregi, cu jocul meu, vorbeam singură, desigur, cu seriozitate și patos. Acum, parcă aș vedea ceva similitudini... Sub pătura frazelor pe care le cazez pe ecran, să facă ce-or vrea, barbotez o proză fără inhibiții, defulatoare. Căci doar așa mă mai eliberez de măcinatul fără oprire, al morii anacronice, care-mi trăncăne în cap. Moara asta are o materie primă eterogenă rău și căreia se căznește să-i facă față, cu mecanismele ei, depășite. http://junimeadigitala.ning.com/group/orice-dorim-sa-impartasim/forum/topics/barbotare

UN ORAŞ TRANSILVAN
Publicat de Nicolae Vălăreanu Sârbu
în Aprilie 15, 2017
Nimbul oraşului medieval încrustat pe ziduri respiră din uitarea solemnă şi bucuria trecătorilor. Arcade ale destinului istoric se agaţă de gândurile noastre rememorând vremurile apuse în cenuşa faptelor. Lângă turnurile cu creneluri, odihnesc reverberaţii mirate ale drumeţului grăbit de nevoile prezentului. La porţile impozante ale cetăţii de odinioară stau de veghe necontenit: aura trecutului, cenuşiul prezentului şi zâmbetul viitor al renaşterii sale. Poate numai aşa peste fardul ruginit şi colbul aşezat pe iluziile noastre înfăşurate în dorinţa de mai bine vor sosi vulturii din înălţimile la care aspirăm. Acum îţi împrospătezi gândurile în izvoarele nesecate ale moştenirii, ţi se dezvăluie trofeele câştigate prin spirit şi adversitate.
http://junimeadigitala.ning.com/group/cenacluliterardigitaljdproz/forum/topics/un-ora-transilvan

Stre-suri...

Salutare, România!
Publicat de ileana popescu bâldea
în Mai 5, 2017
- Bună dimineața, doamnă doctor!
- Bună dimineața, Mitică! Ia zi, ce-ai pățit?
- Păi, io nu știu ce culoare să aleg! Toate sunt la fel. Alea, de pe Facebook. Toate vor sinceritate, adevăr. Și una trebuie s-o iau, că cine mă ține, mă ține pe mine la școală?
- De ce nu te ții singur, Mitică, Mitică? Ce nevoie ai tu de culori?
- Păi... cele albe vor să muncesc, cele negre nu mă lasă să piublic și io în antoliogii, cică pierd din templul prețios cu care aș putea să fac ceva în folosul comiunității. Și, de, mi place prin lumea ista cocoană! Cum poți ieu să renunț la așa o scară politică? Așa că... trebe să mă orientez spre una colorată, adică una care-și dă cu culori pe obraji, mai proastă de sine, una care crede în mine - că io sunt deștiept și talientat foc mare. Dacă are culori, are și bani să mă țină pân ce termin și eu un pumn de clase. Așa că...
http://junimeadigitala.ning.com/group/cenacluliterardigitaljdproz/forum/topics/salutare-romania

Note

Creat de Ileana P. Bâldea Sep 12, 2009 at 2:59pm. Actualizat ultima dată de Ileana P. Bâldea Apr 21, 2014.

Dialoguri culturale este o reţea socială

© 2017   Created by Ileana P. Bâldea.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor