DOSARUL LUI EMINESCU DE PUNERE SUB INTERDICȚIE

Dosarul de punere sub interdicție a lui Mihai EMINESCU

Având în vedere că în ultimul timp tot mai mulți eminescologi susțin că M.Emiescu a fost ucis de spionajul imperiului Austro-Ungar prin agenții lui de influență, pun la dispoziția publicului dosarul de interdicție al poetului, după boala suferită în 1883, dosar din aprilie 1889 până în 16 iulie 1889:

[PUNEREA SUB INTERDICŢIE]

Nr. 645 Anul 1889 Luna ........ ziua ........

Proces-Civil
DOSARUL TRIBUNALULUI ILFOV
Secţia II-a civilă-corecţională

MIHAIL EMINESCU
Interdicţie

I

Brăneanu, I. L. Caragiali, T. Maiorescu, I. Valentineanu, Dem. Laureanu

II
primul-procuror
pe lângă Tribunalul Ilfov

Nr. 6794/8 aprilie 1889

Pr. 8 aprilie
Domnule Prim-Preşedinte,

Am onoarea a vă înainta, pe lângă aceasta, raportul medico-legal registrat la nr. 6033/89 privitor la alienatul MIHAIL EMINESCU şi vă rugăm să binevoiţi a dispune să se constituie curatelă care să administreze averea şi să îngrijească de persoana pacientului, care se află acum la casa de sănătate a dr. Şutzu, din str. Plantelor, nr. 1, luându-se măsuri pentru a fi interzis.
Primiţi vă rog asigurarea consideraţiei noastre.

prim-procuror
G. A. Mavrus
D-sale
Domnului Preşedinte

III
Primit la 18 aprilie 1889
Nr 5383

D-l prim-procuror e rugat să binevoiască a ne recomanda un număr de 5 persoane, care au să compună consiliul de familie al d-lui Eminescu, rude sau, din lipsă, amici — aceasta spre a putea da curs cererii de îngrijire făcută de d-sa.

f. f. urgent
C. Nicolescu

IV

Subsemnaţii doctori în medicină, invitaţi de d-l prim-procuror prin adresa nr. 5717 a comunica starea facultăţii mintale a lui M. Eminescu, întrunindu-se astăzi 20 martie la Institutul ,,Caritatea", unde se află de aproape două luni, am procedat la cuvenita cercetare şi am constatat următoarele :
D-l Mihail Eminescu, ca de ani 45, constituţie forte, nu prezintă pe suprafaţa corpului leziuni remarcabile.
Figura sa este hebetană, căutătura este lipsită de expresiune, mişcările dezordonate, atitudinea puţin cuviincioasă.

605
La întrebările ce i le adresăm, nu răspunde direct, el pronunţă unele cuvinte cu o voce cântătoare şi monotonă. Astfel : ,,bună dimineaţa, d. doctor daţi-mi două pachete de ţigări"; şi aceasta fie ziua, fie noaptea (seara), fie cu ţigarea în mână, fie fără. Altă dată, ca un contra repetă monosilabe ce se pronunţă înaintea sa. În fine, uneori stând singur esprimă monoloage fără sens. Această turburare este şi mai pronunţată din diferitele lui acte.
Astfel, plimbându-se prin grădină, strânge fel de fel de obiecte de pe jos, pietricele, bucăţi de lemn, de hârtie, ce le pune în buzunar, crezând că aceste obiecte sunt de valoare ; dar şi strică cu mâna şi rupe ce găseşte, aşternutul său, hainele sale, obiecte din casă ; într-un moment reconstituie ca o trebuinţă de a-şi continua activitatea.
Atenţiunea sa e total absentă, incapabil de a-şi fixa un moment răspunsurile sale ca fiind ca şi automatice şi maşinale.
Digestiunea şi stomacul se execută normal, însă se observă o colă rectală ceea ce reclamă o îngrijire serioasă.
De asemenea aflăm că sunt 6 ani de când a fost izbit de o manie ca aceasta, pentru care a fost internat şi căutat şi aci, şi în străinătate, de unde s-a întors calm, însă cu debilitate intelectuală.
De atunci a mers urmându-se debilitatea, crescând până acum două luni, când făcând acte impulsive şi scandaluri, au provocat reaşezarea sa într-un arest special.
Din cele sus descrise, subsemnaţii considerăm că d-l Mihail Eminescu este atins de alienaţie mintală în formă de demenţă, stare care reclamă şederea sa într-un institut, atât spre îngrijire şi căutare cât şi spre liniştirea publicului.

Bucureşti 1889

Dr. Sutzu
Dr. Petrescu

V

Nr 6488/1889 aprilie 21

D-lui Prim-Procuror,

Referindu-ne la adresa nr. 6794/89, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne comunica numele a 5 persoane rude, sau din lipsă, amici cu d-l Eminescu, pentru a putea compune consiliul de familie fără de care NU se poate da curs cererii de interdicţie făcută prin citata adresă, fiind prima formalitate cerută de lege art. 442 C. C. în asemenea cazuri.

VI

D-lui Brăneanu, redactor-şef la ,,România liberă"

Sunteţi rugat a vă prezenta în camera de curatelă a Tribunalului de urgenţă spre a da oarecari explicaţiuni relativ la familia alienatului M. Eminescu.
N-o 7022 La Poliţie.

VII

COMISARIATUL SECŢIEI A VI-A

nr. 1617

Bucureşti, luna mai 18, anul 1889

Domnule preşedinte,

Adresa nr. 7021, primită cu adresa dvs. nr. 7022, dându-se în primire adresantului, am onoarea a vă înainta dovada obţinută.
Primiţi d-l preşedinte, încredinţarea osebitei mele consideraţiuni.

Comisar
[indescifrabil]

606

VIII
645/89
Domniei sale
Domnului Preşedinte al Tribunalului Ilfov
Secţia II C. C.

IX

Jurnalul 2783/1889
Titu Maiorescu, D. A. Laurian, I. L. Caragiale, Mihai Brăneanu, Ştefan Michăilescu

X
Nr. 8959

1889 iunie 4

D-lui Titu Maiorescu
str. Mercur, N-o 1

Conform dispoziţiunilor jurnalului nr. 2783/89, am onoare a vă comunica că sunteţi confirmat membru în consiliul de familie al interzisului M. Eminescu, rugându-vă a vă convoca pentru ziua de 10 iunie curent pentru a vă da avizul conform art. 440 C. C.

D. A. Laurian — director la jurnalul ,,România liberă"
I. L. Caragiale (de domiciliu SE va întreba d. T. Maiorescu)
M. Brăneanu — şef redacţie la ,,România liberă"
Ştefan Michăilescu — director la Minist. Cultelor
Poliţia a le da.

XI

Proces-verbal

Astăzi, 10 iunie 1889, subscrişii membri ai consiliului de familie instituit pentru d-l Mihail Eminescu, conform jurnalului Trib. Ilfov secţia II C. C. nr. 2783/89, examinând situaţia d-lui Eminescu, conform art. 440 Codul civil, suntem de părere că, boala de care sufere acum în a doua şi cea mai grea recidivă reclamă neapărat interdicţia lui şi rânduirea unui tutor care să poată primi de la stat pensia lui viageră şi să poată îngriji de cuviincioasa întreţinere a interzisului.
Bucureşti 10/22 iunie 1889

T. Maiorescu
Dim. Laurian
Şt. Michăilescu
M. Brăneanu
I. L. Caragiale

XII

Domnule preşedinte,

Am onoare a depune cu aceasta procesul-verbal conţinând rezultatul deliberărei noastre, asupra cazului pentru care am fost convocaţi şi despre care tratează jurnalul Trib., dos[ar]nr. 2783/89.
Primiţi domnule preşedinte asigurarea distinsei mele stime.

Bucureşti, 10 iunie 1889

T. Maiorescu

607
XIII

2894, 12 iunie 1889
Având în vedere consiliul de familie al interzisului M. Eminescu depus, relativ la starea mintală a numitului.
Având în vedere că facem cunoscut scris membrilor consiliului de familie, sunt de părere punerea numitului sub interdicţie.
Având în vedere că, conform art. 442 C. C., urmează să delegăm un domn judecător care să ia interogatoriul.

Pentru aceste motive
Tribunalul

deleagă pe d-l judecător Bursan a lua interogatoriul d-lui Mihail Eminescu, asistat de d-l procuror, conform art. 442 C. C.

G. Bursan

XIV
TRIBUNALUL ILFOV
SECŢIA II-a C. C.

Nr. 9344

Domnule Jude,

Am onoare a vă înainta dosarul nr. 645/89, rugându-vă a face să se execute Jurnalul nr. 2894/89.

Preşedinte
[indescifrabil]
D-sale
D-lui Jude Bursan

XV

Interogatoriu

Luat la ospiciul d-lui dr. Sutzu. d-lui Mihail Eminescu, conform jurnalului nr. 2894/89. de noi G. G. Bursan, membru delegat prin zisul jurnal, asistat de d-l procuror Henryk Catargiu şi de adjunctul de grefă N. Ionescu, astăzi 13 iunie 1889 :

ÎNTREBARE RĂSPUNS
Cum te chiamă? — Sunt Matei Basarab, am fost rănit la cap de către Petre Poenaru, milionar, pe care regele l-a pus să mă împuşte cu puşca umplută cu pietre de diament cât oul de mare.

Pentru ce a făcut asta? — Pentru că eu fiind Matei Basarab, regele se temea ca să nu-i iau moştenirea.

Ce ai să faci când te vei face bine? — Am să fac botanică, zoologie, gramatică chinezească, grecească, italiană, sanscrită. Ştiu 64 limbi.
Întrebându-l cine e d-l judecător
Bursan (?)
— d-l Laurian
Pe d-l Henryk Catargiu (?)
Cine e Petre Poenaru (?) — d-l Balsh
— Răspunde că e un om bogat care are 48 moşii, 48 râuri, 48 garduri, 48 case, 48 sate şi are avere de 48 milioane.
Judecător
Procuror
Grefier G. Bursan
Catargiu
N. Ionescu

608
XVI
MEMBRII TRIB. ILFOV

Secţia II

Domnule preşedinte

Împlinindu-se dispoziţiunile adresei dvs. nr. 9344/89, am onoare a vă înainta interogatoriul luat d-lui Mihail Eminescu, împreună cu dos[arul] 645/89,
Primiţi vă rog asigurarea consideraţiei.

Judecător
Bursan

XVII
Primit la 13 iunie 1889

XVIII

645/89

Fiind încetat din viaţă
nu se va mai cita.

XIX
3028 1889 iunie

TRIBUNALUL

Având în vedere că este ştiut publicamente că Mihail Eminescu, a cărei interdicţie a fost cerută, acum a încetat din viaţă în urma interogatoriului de către d-l judecător-delegat,
avându-se în vedere că acest caz nu se mai poate da loc cererei de interdicţie a numitului,
pentru acest motiv
dispunem închiderea dosarului şi punerea lui la arhivă.

Jude
Grefier
[indescifrabil]

Augustin Z. N. Pop, Întregiri documentare la biografia lui Eminescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1983, p. 197 — 206

609

Vizualizări: 41

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Dialoguri culturale !

Alătură-te reţelei Dialoguri culturale

Comentariu publicat de VERONICA OŞORHEIAN pe Iulie 22, 2017 la 9:10am

Mulțumiri, domnule Ion Ionescu-Bucovu.

Comentariu publicat de Aurora Luchian pe Mai 15, 2017 la 4:32am

Mulțumim frumos.
Reverență!

Comentariu publicat de Anica Andrei Fraschini pe Mai 15, 2017 la 12:56am
Mulțumim, felicitări!
Comentariu publicat de Dan Tipuriță pe Mai 14, 2017 la 8:07pm

O tragedie a poporului român.O pierdere enormă.Mare păcat !

Comentariu publicat de ileana popescu bâldea pe Mai 14, 2017 la 8:05pm

Recomandat în rubrica DIN URMĂ..., 14 Mai 2017

Comentariu publicat de ileana popescu bâldea pe Mai 14, 2017 la 7:50pm

Mulțumim, domnule profesor ION IONESCU-BUCOVU!
Expun!

Despre

Ileana P. Bâldea a creat această reţea Ning.

Colectivul de redacție

Redactor-sef: Ileana Popescu Bâldea

Redactori: Veronica Pavel Lerner, Teodor Dume, Nadia Pădure,Anica Andrei Fraschini, Enea Gela, Violeta Mirela Deminescu, Ottilia Ardeleanu, Loredana Știrbu, Aurora Luchian, Agafia Drăgan, Costin Tănăsescu, Tudor Calotescu, Dan Tipuriță,Simion Cosmescu

Membru de onoare: Relu Coțofană

Pian și alte coarde...

Tableta zilei

„Lumea-i visul sufletului nostru.”                                                      Mihai Eminescu

http://junimeadigitala.ning.com/group/tableta-zilei/forum/topics/ce-este-lumea

                   

Medalion literar

CV literar
Publicat de Sîrbu Ioana-Camelia 

Prenume: Ioana-Camelia
Nume: Sîrbu
Pseudonim literar: Camica
Data naşterii: 11/12/1981

Premii literare

• Menţiune la Concursul Naţional de Poezie „Traian Demetrecu” – TRADEM ediţia a XXV-a, Craiova – 2003.

• Menţiune I la Concursul Naţional de poezie şi pictură „Dor de Dor”, Cluj-Napoca – 2006

• Premiul II la secţiunea pamflet, la Festivalul Naţional de Literatură Umoristică „Ion Budai Deleanu”, ediția a V-a, Geoagiu, jud. Hunedoara – 2015

• Premiul II, la secțiunea manuscrise, la Festivalului de poezie religioasă "Credo" - Lăpuşna 2016

Publicări

• Volumul propriu de poezii „Ceva-urile mele”, Râmnicu-Vâlcea, Editura Offsetcolor, 2008

• Publicată în antologia „Ferestre spre secolul XXI” Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2005

• Publicată în cadrul antologiei „Freamăt de timp – Freamăt libertin”, Drobeta Turnu-Severin, Editura 3D, 2007

• Publicată în „Antologie de poezie şi comentarii” de Valentina Becart, Iaşi, Editura PanEurope, 2008

• Publicată în antologia de poezie şi epigramă „Romeo şi Julieta la Mizil”, ediţia a V-a, Ploieşti, Editura LVS Crepuscul, 2012

• Publicată în antologia „Insomnii mătăsoase”, volumul II, a grupului literar „Insomnii mătăsoase”, Braşov, Editura Pastel, 2012
http://junimeadigitala.ning.com/group/medalion-literar/forum/topics/cv-literar-3

Din urmă...

Dosarul lui Eminescu de punere sub interdicție
Postat de ION IONESCU-BUCOVU

Dosarul de punere sub interdicție a lui Mihai EMINESCU

Având în vedere că în ultimul timp tot mai mulți eminescologi susțin că M.Emiescu a fost ucis de spionajul imperiului Austro-Ungar prin agenții lui de influență, pun la dispoziția publicului dosarul de interdicție al poetului, după boala suferită în 1883, dosar din aprilie 1889 până în 16 iulie 1889:

[PUNEREA SUB INTERDICŢIE]

Nr. 645 Anul 1889 Luna ........ ziua ........

Proces-Civil
DOSARUL TRIBUNALULUI ILFOV
Secţia II-a civilă-corecţională

MIHAIL EMINESCU
Interdicţie
continuare... http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/dosarul-lui-eminescu-de-punere-sub-interdic-ie

Articole

FESTIVALUL LIMBII ROMÂNE – MONEASA 2017 Publicat de Florin T. Roman în Septembrie 3, 2017

Urmaşilor mei Văcăreşti! Las vouă moştenire: Creşterea limbei româneşti Şi-a patriei cinstire. (IenăchițăVăcărescu -1740-1797) Ediția a IV-a a Zilei Limbii Române s-a sărbătorit, într-o atmosferă românească de mare suflet, printr-un festival ce a avut loc în zilele de 30 și 31 august, în staţiunea Moneasa, jud. Arad. Organizatori au fost Revista de Informaţie şi Cultură Româno-Canadiano-Americană „STARPRESS”, condusă de Ligya Diaconescu, scriitor etalon pentru românii care trăiesc în țară, dar și în Diaspora, în colaborare cu Liga Scriitorilor Români, reprezentată de cunoscutul scriitor Alexandru Florin Țene, președintele Ligii. Invitaţii au fost cazaţi, în condiţii excelente, la hotelurile Lacul Liniştit şi Parc. Amfitrion, gazdă pentru toate activitățile festivalului, a fost scriitorul arădean Florin T. Roman. La sărbătoare au participat aproape 50 de scriitori de pe toate meleagurile românești, dar și din Diaspora. Editori, președinți de filiale judeţene ale Ligii Scriitorilor, critici de artă, directori, redactori șefi şi redactori de reviste culturale din țară și străinătate, s-au unit timp de două zile pentru a simți și vorbi românește, pentru a face schimb de experiență cu privire la dinamica limbii române și a literaturii românești la început de secol XXI. http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/festivalul-limbii-rom-ne-moneasa-2017?xg_source=activity

Yehuda Amichai tradus în limba Română, premieră mondială Publicat de adrian grauenfels în August 12, 2017

 De la bun început trebuie să recunosc că numele lui nu-mi spunea mare lucru când la începutul anului 2017 i-am cules o carte de pe rafturile unui anticariat din Londra. A fost o zi în care am pescuit, cum îmi place mie să spun - doi poeți: Yehuda Amichai și Rita Dove. Apele erau tulburi. Le-am deschis cărțile și am citit din fiecare câteva poeme. Nu știam nici căror națiuni le aparțin și nici dacă sunt în viață sau nu, cu atât mai puțin valoarea. După o săptămână Rita s-a așezat în bibliotecă alături de alți autori însă Yehuda a rămas lângă mine, zi de zi, timp de șase luni. M-a fascinat înainte de toate omul pe care începeam să-l cunosc și pe care îl găseam privindu-mă și zâmbindu-mi parcă numai mie, de fiecare dată, din spatele versurilor. Relația asta de intimitate pe care o construia poezia lui ca pe o casă cu mine și pe care apoi tot el mi-o lăuda cu atâta sinceritate - chestie pe care nu o mai întâlnisem decât la Walt Whitman - m-a făcut să nu-i pot rezista și azi sunt mândru că m-am încăpățânat să-l citesc și pot spune cu mâna pe inimă că descoperirea acestuia a luat loc repede în galeria celor mai însemnate revelații din viața mea alături de nume ca Pavese, Walt Whitman cum spuneam, Yannis Ritsos, Dylan Thomas, dacă e să mă refer numai la poezia lumii. Altfel nu m-aș fi apucat ca nebunul să traduc continuu din creația acestuia. continuare...http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/yehuda-amichai-tradus-n-limba-rom-n-premier-mondial

Caligrafii

cutia de conserve Postat de Dan Tipuriță în Septembrie 17, 2017

M-am născut în vremea când maşinile porneau la manivelă. Tractoarele-şi începeau lucrarea trase cu sfoara ,se muncea mult în lehamitea gândului ,se disputa viitorul în ţărâna hazardului şi chiar se trasa drumul luminii cu bezna închisorilor. Iar pentru mine, copilul de atunci, în zilele negre lupii treceau Dunărea pe o sârmă de gheaţă, în cele frumoase reuşeam cu nimic să-mi cumăr o insulă de fericire la chioşcul de vis-a-vis . Acolo se puteau procura cele mai râvnite lucruri, adică bile colorate, dopuri de pistol cu pulbere, pene, imagini pictate şi alte comori. Cutia de conserve era cea mai disputată minge, în ea păstram de pe o zi pe alta frumoasele jocuri, poarca şi ţurca, chibzuiam înălţarea rachetelor cu un pumn de carbid ,poarta de fotbal şi multe alte minunăţii dăruite cu neuitare . Și de atunci în irisul meu stă închisă o lacrimă. A lui Dumnezeu http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/cutia-de-conserve

Am cunoscut fel și fel de oameni... Publicat de ileana popescu bâldea în Iulie 6, 2017

Am cunoscut oameni proști, incredibil de proști, care au aflat asta doar după ce au devenit formatori de opinie, cumva. Am cunoscut oameni inteligenți, dar atât de naivi, încât oamenii proști i-au învârtit pe toate degetele unui suflet degenerat, astfel încât au ajuns să se întrebe dacă nu cumva ei sunt defecți. Am cunoscut oameni care nu știau nimic despre ei, pentru că nu se întrebaseră sau pentru că nu-i pusese nimeni în fața unui astfel de gând. Am cunoscut oameni doar cu suflet - creierul îl dăduse, la o parte, natura - , dar aveau atâta lumină în privire, încât puteau să facă inteligentă și o muscă. Am cunoscut oameni despre care nu pot spune decât… că semănau cu muzica ascunsă în nisip, cu visul ca un loc îndepărtat, cu un om pe care îl iubești, cu lumea care stă - uneori, cu pereții strâmbi când e prea multă liniște, cu frica, realitatea care ne uimește, invidia, mănușa unui boxer, egoismul sau, pur și simplu, cu o piele, susținută de oase, căreia trebuie să-i învârtești cheia.continuare... http://junimeadigitala.ning.com/group/caligrafii/forum/topics/am-cunoscut-fel-si-fel-de-oameni

 

Stre-suri...

Cum se pregateste Romania sa celebreze Marea Unire: o tara tot mai divizata pe relatia est-vest de Cristian Pantazi -Publicat de STelu Pop în Iulie 28, 2017 

Transilvania si Banatul evolueaza cu o viteza in plus fata de restul tarii. Sudul si estul Romaniei, dar si enclava Harghita-Covasna din centru, se dezvolta cu viteza melcului. Bucurestiul, cea mai bogata regiune din estul Europei alaturi de Ilfov, devine insuportabil pentru tot mai multi cetateni dupa mandatele lui Oprescu si Firea. Cu o infrastructura precara, ce nu leaga regiunile istorice intre ele, Romania se pregateste sa celebreze o suta de ani de la Marea Unire ca o tara profund divizata pe axa est-vest. Diferentele de dezvoltare dintre est/sud si vestul Romaniei sint ingrijoratoare. Statistica e nemiloasa: vestul bogat produce tot mai mult, sudul si estul sarace consuma tot mai mult - dar in zadar. http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/cum-se-pregateste-romania-sa-celebreze-marea-unire-o-tara-tot-mai

castane pentru copii Publicat de ileana popescu bâldea în Iulie 9, 2017

surzi și orbi Doamne. o grămadă de oase între gânduri. merg. cuvântul poate fi oricine. ei cred că undeva. o pasăre poate să-i lovească. tabără de sunete șerpuind.(astăzi discută întâmplări.ostatice între lumi). mâine. pistă pentru corbii. din iad. neuronii ard. stingher. într-o cutie pe roți. luciul ochiului. se clatină. cu vorba. zodia istoriei nefastă. și tu știi… au un rol. în noaptea asta. cu mânecă scurtă… http://junimeadigitala.ning.com/group/stresuri/forum/topics/castane-pentru-copii

Demagogi și corupți* Postat de C.Nechita în Iulie 6, 2017

Voi cei cocoțați în castele

Cu ochii și nasul în vânt, Atunci când mai dați de belele Mai știți să priviți spre pământ?

Prin satele noastre bătrâne Trecut-ați voi oare de când Urcat-ați pe vârfuri păgâne Uitând că poporu-i flămând?

De când v-ați văzut la putere Și multe de tot ați promis, Mai știți despre-a noastră durere? Sau doar din program ne-ați omis!continuare... http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/demagogi-i-corup-i

Note

Creat de Ileana P. Bâldea Sep 12, 2009 at 2:59pm. Actualizat ultima dată de Ileana P. Bâldea Apr 21, 2014.

Dialoguri culturale este o reţea socială

© 2017   Created by Ileana P. Bâldea.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor