DOSARUL LUI EMINESCU DE PUNERE SUB INTERDICȚIE

Dosarul de punere sub interdicție a lui Mihai EMINESCU

Având în vedere că în ultimul timp tot mai mulți eminescologi susțin că M.Emiescu a fost ucis de spionajul imperiului Austro-Ungar prin agenții lui de influență, pun la dispoziția publicului dosarul de interdicție al poetului, după boala suferită în 1883, dosar din aprilie 1889 până în 16 iulie 1889:

[PUNEREA SUB INTERDICŢIE]

Nr. 645 Anul 1889 Luna ........ ziua ........

Proces-Civil
DOSARUL TRIBUNALULUI ILFOV
Secţia II-a civilă-corecţională

MIHAIL EMINESCU
Interdicţie

I

Brăneanu, I. L. Caragiali, T. Maiorescu, I. Valentineanu, Dem. Laureanu

II
primul-procuror
pe lângă Tribunalul Ilfov

Nr. 6794/8 aprilie 1889

Pr. 8 aprilie
Domnule Prim-Preşedinte,

Am onoarea a vă înainta, pe lângă aceasta, raportul medico-legal registrat la nr. 6033/89 privitor la alienatul MIHAIL EMINESCU şi vă rugăm să binevoiţi a dispune să se constituie curatelă care să administreze averea şi să îngrijească de persoana pacientului, care se află acum la casa de sănătate a dr. Şutzu, din str. Plantelor, nr. 1, luându-se măsuri pentru a fi interzis.
Primiţi vă rog asigurarea consideraţiei noastre.

prim-procuror
G. A. Mavrus
D-sale
Domnului Preşedinte

III
Primit la 18 aprilie 1889
Nr 5383

D-l prim-procuror e rugat să binevoiască a ne recomanda un număr de 5 persoane, care au să compună consiliul de familie al d-lui Eminescu, rude sau, din lipsă, amici — aceasta spre a putea da curs cererii de îngrijire făcută de d-sa.

f. f. urgent
C. Nicolescu

IV

Subsemnaţii doctori în medicină, invitaţi de d-l prim-procuror prin adresa nr. 5717 a comunica starea facultăţii mintale a lui M. Eminescu, întrunindu-se astăzi 20 martie la Institutul ,,Caritatea", unde se află de aproape două luni, am procedat la cuvenita cercetare şi am constatat următoarele :
D-l Mihail Eminescu, ca de ani 45, constituţie forte, nu prezintă pe suprafaţa corpului leziuni remarcabile.
Figura sa este hebetană, căutătura este lipsită de expresiune, mişcările dezordonate, atitudinea puţin cuviincioasă.

605
La întrebările ce i le adresăm, nu răspunde direct, el pronunţă unele cuvinte cu o voce cântătoare şi monotonă. Astfel : ,,bună dimineaţa, d. doctor daţi-mi două pachete de ţigări"; şi aceasta fie ziua, fie noaptea (seara), fie cu ţigarea în mână, fie fără. Altă dată, ca un contra repetă monosilabe ce se pronunţă înaintea sa. În fine, uneori stând singur esprimă monoloage fără sens. Această turburare este şi mai pronunţată din diferitele lui acte.
Astfel, plimbându-se prin grădină, strânge fel de fel de obiecte de pe jos, pietricele, bucăţi de lemn, de hârtie, ce le pune în buzunar, crezând că aceste obiecte sunt de valoare ; dar şi strică cu mâna şi rupe ce găseşte, aşternutul său, hainele sale, obiecte din casă ; într-un moment reconstituie ca o trebuinţă de a-şi continua activitatea.
Atenţiunea sa e total absentă, incapabil de a-şi fixa un moment răspunsurile sale ca fiind ca şi automatice şi maşinale.
Digestiunea şi stomacul se execută normal, însă se observă o colă rectală ceea ce reclamă o îngrijire serioasă.
De asemenea aflăm că sunt 6 ani de când a fost izbit de o manie ca aceasta, pentru care a fost internat şi căutat şi aci, şi în străinătate, de unde s-a întors calm, însă cu debilitate intelectuală.
De atunci a mers urmându-se debilitatea, crescând până acum două luni, când făcând acte impulsive şi scandaluri, au provocat reaşezarea sa într-un arest special.
Din cele sus descrise, subsemnaţii considerăm că d-l Mihail Eminescu este atins de alienaţie mintală în formă de demenţă, stare care reclamă şederea sa într-un institut, atât spre îngrijire şi căutare cât şi spre liniştirea publicului.

Bucureşti 1889

Dr. Sutzu
Dr. Petrescu

V

Nr 6488/1889 aprilie 21

D-lui Prim-Procuror,

Referindu-ne la adresa nr. 6794/89, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne comunica numele a 5 persoane rude, sau din lipsă, amici cu d-l Eminescu, pentru a putea compune consiliul de familie fără de care NU se poate da curs cererii de interdicţie făcută prin citata adresă, fiind prima formalitate cerută de lege art. 442 C. C. în asemenea cazuri.

VI

D-lui Brăneanu, redactor-şef la ,,România liberă"

Sunteţi rugat a vă prezenta în camera de curatelă a Tribunalului de urgenţă spre a da oarecari explicaţiuni relativ la familia alienatului M. Eminescu.
N-o 7022 La Poliţie.

VII

COMISARIATUL SECŢIEI A VI-A

nr. 1617

Bucureşti, luna mai 18, anul 1889

Domnule preşedinte,

Adresa nr. 7021, primită cu adresa dvs. nr. 7022, dându-se în primire adresantului, am onoarea a vă înainta dovada obţinută.
Primiţi d-l preşedinte, încredinţarea osebitei mele consideraţiuni.

Comisar
[indescifrabil]

606

VIII
645/89
Domniei sale
Domnului Preşedinte al Tribunalului Ilfov
Secţia II C. C.

IX

Jurnalul 2783/1889
Titu Maiorescu, D. A. Laurian, I. L. Caragiale, Mihai Brăneanu, Ştefan Michăilescu

X
Nr. 8959

1889 iunie 4

D-lui Titu Maiorescu
str. Mercur, N-o 1

Conform dispoziţiunilor jurnalului nr. 2783/89, am onoare a vă comunica că sunteţi confirmat membru în consiliul de familie al interzisului M. Eminescu, rugându-vă a vă convoca pentru ziua de 10 iunie curent pentru a vă da avizul conform art. 440 C. C.

D. A. Laurian — director la jurnalul ,,România liberă"
I. L. Caragiale (de domiciliu SE va întreba d. T. Maiorescu)
M. Brăneanu — şef redacţie la ,,România liberă"
Ştefan Michăilescu — director la Minist. Cultelor
Poliţia a le da.

XI

Proces-verbal

Astăzi, 10 iunie 1889, subscrişii membri ai consiliului de familie instituit pentru d-l Mihail Eminescu, conform jurnalului Trib. Ilfov secţia II C. C. nr. 2783/89, examinând situaţia d-lui Eminescu, conform art. 440 Codul civil, suntem de părere că, boala de care sufere acum în a doua şi cea mai grea recidivă reclamă neapărat interdicţia lui şi rânduirea unui tutor care să poată primi de la stat pensia lui viageră şi să poată îngriji de cuviincioasa întreţinere a interzisului.
Bucureşti 10/22 iunie 1889

T. Maiorescu
Dim. Laurian
Şt. Michăilescu
M. Brăneanu
I. L. Caragiale

XII

Domnule preşedinte,

Am onoare a depune cu aceasta procesul-verbal conţinând rezultatul deliberărei noastre, asupra cazului pentru care am fost convocaţi şi despre care tratează jurnalul Trib., dos[ar]nr. 2783/89.
Primiţi domnule preşedinte asigurarea distinsei mele stime.

Bucureşti, 10 iunie 1889

T. Maiorescu

607
XIII

2894, 12 iunie 1889
Având în vedere consiliul de familie al interzisului M. Eminescu depus, relativ la starea mintală a numitului.
Având în vedere că facem cunoscut scris membrilor consiliului de familie, sunt de părere punerea numitului sub interdicţie.
Având în vedere că, conform art. 442 C. C., urmează să delegăm un domn judecător care să ia interogatoriul.

Pentru aceste motive
Tribunalul

deleagă pe d-l judecător Bursan a lua interogatoriul d-lui Mihail Eminescu, asistat de d-l procuror, conform art. 442 C. C.

G. Bursan

XIV
TRIBUNALUL ILFOV
SECŢIA II-a C. C.

Nr. 9344

Domnule Jude,

Am onoare a vă înainta dosarul nr. 645/89, rugându-vă a face să se execute Jurnalul nr. 2894/89.

Preşedinte
[indescifrabil]
D-sale
D-lui Jude Bursan

XV

Interogatoriu

Luat la ospiciul d-lui dr. Sutzu. d-lui Mihail Eminescu, conform jurnalului nr. 2894/89. de noi G. G. Bursan, membru delegat prin zisul jurnal, asistat de d-l procuror Henryk Catargiu şi de adjunctul de grefă N. Ionescu, astăzi 13 iunie 1889 :

ÎNTREBARE RĂSPUNS
Cum te chiamă? — Sunt Matei Basarab, am fost rănit la cap de către Petre Poenaru, milionar, pe care regele l-a pus să mă împuşte cu puşca umplută cu pietre de diament cât oul de mare.

Pentru ce a făcut asta? — Pentru că eu fiind Matei Basarab, regele se temea ca să nu-i iau moştenirea.

Ce ai să faci când te vei face bine? — Am să fac botanică, zoologie, gramatică chinezească, grecească, italiană, sanscrită. Ştiu 64 limbi.
Întrebându-l cine e d-l judecător
Bursan (?)
— d-l Laurian
Pe d-l Henryk Catargiu (?)
Cine e Petre Poenaru (?) — d-l Balsh
— Răspunde că e un om bogat care are 48 moşii, 48 râuri, 48 garduri, 48 case, 48 sate şi are avere de 48 milioane.
Judecător
Procuror
Grefier G. Bursan
Catargiu
N. Ionescu

608
XVI
MEMBRII TRIB. ILFOV

Secţia II

Domnule preşedinte

Împlinindu-se dispoziţiunile adresei dvs. nr. 9344/89, am onoare a vă înainta interogatoriul luat d-lui Mihail Eminescu, împreună cu dos[arul] 645/89,
Primiţi vă rog asigurarea consideraţiei.

Judecător
Bursan

XVII
Primit la 13 iunie 1889

XVIII

645/89

Fiind încetat din viaţă
nu se va mai cita.

XIX
3028 1889 iunie

TRIBUNALUL

Având în vedere că este ştiut publicamente că Mihail Eminescu, a cărei interdicţie a fost cerută, acum a încetat din viaţă în urma interogatoriului de către d-l judecător-delegat,
avându-se în vedere că acest caz nu se mai poate da loc cererei de interdicţie a numitului,
pentru acest motiv
dispunem închiderea dosarului şi punerea lui la arhivă.

Jude
Grefier
[indescifrabil]

Augustin Z. N. Pop, Întregiri documentare la biografia lui Eminescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1983, p. 197 — 206

609

Vizualizări: 54

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Dialoguri culturale !

Alătură-te reţelei Dialoguri culturale

Comentariu publicat de Ioana Haitchi pe Octombrie 31, 2017 la 12:54am

Multumiri!

Comentariu publicat de VERONICA OŞORHEIAN pe Iulie 22, 2017 la 9:10am

Mulțumiri, domnule Ion Ionescu-Bucovu.

Comentariu publicat de Aurora Luchian pe Mai 15, 2017 la 4:32am

Mulțumim frumos.
Reverență!

Comentariu publicat de Anica Andrei Fraschini pe Mai 15, 2017 la 12:56am
Mulțumim, felicitări!
Comentariu publicat de Dan Tipuriță pe Mai 14, 2017 la 8:07pm

O tragedie a poporului român.O pierdere enormă.Mare păcat !

Comentariu publicat de ileana popescu bâldea pe Mai 14, 2017 la 8:05pm

Recomandat în rubrica DIN URMĂ..., 14 Mai 2017

Comentariu publicat de ileana popescu bâldea pe Mai 14, 2017 la 7:50pm

Mulțumim, domnule profesor ION IONESCU-BUCOVU!
Expun!

Despre

Ileana P. Bâldea a creat această reţea Ning.

Colectivul de redacție

Redactor-sef: Ileana Popescu Bâldea

Redactori: Veronica Pavel Lerner, Teodor Dume, Nadia Pădure,Anica Andrei Fraschini, Enea Gela, Violeta Mirela Deminescu, Ottilia Ardeleanu, Loredana Știrbu, Aurora Luchian, Agafia Drăgan, Costin Tănăsescu, Tudor Calotescu, Dan Tipuriță,Simion Cosmescu

Membru de onoare: Relu Coțofană

Pian și alte coarde...

Tableta zilei

„Lumea-i visul sufletului nostru.”                                                      Mihai Eminescu

http://junimeadigitala.ning.com/group/tableta-zilei/forum/topics/ce-este-lumea

                   

Medalion literar

CV-Maria Giurgiu
Publicat de giurgiumaria î

Născută pe 1 noiembrie 1960 în comuna Izvoru, județul Argeș. De origine din comuna Uda, județul Argeș. Sunt, fiica cea mai mare dintr-o familie de la țară cu patru copii. Am urmat cursurile școlii generale, din satul Săliștea, comuna Uda; Am urmat cursurile unui liceu teoretic profil umanist- limbi străine în orașul Pitești. După terminarea școlii și după căsătorie, am început să lucrez în uzină, în urma unor examene de diferențe în profilul industrial. Pe parcurs am făcut cursuri de specializare în profilul meu de lucru. Literatura și istoria, au constituit întotdeauna o pasiune și un hobby pentru mine. După ce m-am căsătorit, soțul fiind cadru M.A.N. am locuit în Câmpina, apoi în Constanța alți câțiva ani, după care m-am mutat la Târgoviște unde m-am stabilit cu familia și am continuat să lucrez într-o unitate a M.A.N. 
http://junimeadigitala.ning.com/group/medalion-literar/forum/topics/cv-maria-giurgiu

traduceri...

Arcul şi lira (El arco y la lira)
Postat de Ioana Haitchi în Noiembrie 8, 2017
Poezia este cunoaștere, salvare, putere, abandon. Operaţiune capabilă de-a schimba lumea, activitatea poetică este revoluționară prin natura ei; exercițiu spiritual – metodă de eliberare interioară. Poezia dezvăluie această lume; creează o alta. Pâinea celor aleşi; al naibii aliment. Izolare; unire. Invitație la călătorie; întoarcere la patria-mamă. Inspirație, respiratie, exerciţii fizice. Rugăciunea vidului, dialogul cu absenţa: plictiseala, chinul și disperarea le hrănesc. Rugăciune, litanie, epifanie, prezență. Exorcism, incantație, magie. Sublimarea, compensarea, condensarea inconștientului. Expresie istorică de rase, națiuni, clase. Neagă istoria: în sinele ei sunt rezolvate toate obiectivele conflictuale și omul dobândește în sfârşit conștiința de a fi ceva mai mult decât tranzit. Experiență, sentimente, emoție, intuiție, gândire, nedirijate. uman. continuare...http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/arcul-i-lira-el-arco-y-la-lira

Articole

EMINESCU ȘI LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ Publicat de ION IONESCU-BUCOVU Eminescu a apărut pe solul românesc ca o sămânță rodnică la o răscruce de timpuri când limba română își căuta vadul ei spre modernizare. Scăpase din rigorile Școlii Ardelene care o ciuntise și-o transformase într-o păsărească de ciunisme și pumnisme, încerca să se lepede de exagerările cosmopolite franțuzite și căuta să se debaraseze, datorită lui Maiorescu, de „beția formelor fără fond”. Tocmai abandonase alfabetul chirilic și Academia, în frunte cu Alecsansdri, încerca să găsească noi sunete și litere pentru ciudatele sunete și semne slave care nu existau în limba latină. Dacă citești procese-verbale din ședinșele Academiei referitoare la ortografie, îți dai seama câtă luptă s-a dus pentru stabilizarea alfabetului nostru. Acum apărea Eminescu. 

continuare...http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/eminescu-i-limba-rom-n-literar

Mihai Beniuc - 110 ani de la naştere Publicat de Florin T. Roman în Noiembrie 16, 2017 la 3:13pm în ARTICOLE

„Mihai Beniuc e lemnul din grindă pe care atârnă secera, fierul spălat în sângele grâului şi încovoiat ca spinarea ţăranului aducând pâine, mânerul plin de răni deschise, zimţii, văile prin care sudoarea curge în pământ, în netimpul din trupul pământului, înviindu-i ierburile, semănându-i fluturi pe comori şi perechi de mărgăritare peste căţelul ce latră miezul nopţii şi stă cu labele suite pe blesteme şi nădejdi”, scria undeva Fănuş Neagu, prieten al poetului. În calitate de concitadin al său mă simt obligat să reamintesc, la ceas comemorativ, noilor generaţii şi nu numai, cine a fost şi mai ales ce a scris acest poet pe nedrept uitat. continuare...http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/mihai-beniuc-110-ani-de-la-na-tere

Starea literaturii moderne, un sondaj SAGA - Israel Postat de adrian grauenfels în Noiembrie 7, 2017 Controversatul (şi totodată excelentul) film israelian Foxtrot trage un imens semnal de alarmă: existenţialismul, consumismul, irealitatea vieţii moderne ne fac să nu ne mai vedem pe noi înşine. În fiecare secvenţă, personajele sunt afectate de starea de "postmodern" consensuală şi în toate situaţiile inspirate din realul israelian găsim anomalii, absurd, dezumanizare şi abandon. Cultura, deciziile, arta şi estetica nu mai aparţin individului ci sunt dictate de forţele telurice ale erei informaţionale. Care influenţează mai ales pe cei care nu stăpânesc la perfecţie limba nativilor. continuare...http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/starea-literaturii-moderne-un-sondaj-saga-israel?xg_source=activity

Caligrafii

poezia

Publicat de ileana popescu bâldea în Ianuarie 6, 2018 poezia nu există. doar umbra ei e în cuvinte. când aleargă cu fața spre lună. și noi o tot sugrumăm. cu întrebări. despre ce nu va fi. vreodată. poezia e. zbor. aer. boare. o parte din sufletul acesta. împărțit nouă. de un Dumnezeu http://junimeadigitala.ning.com/group/caligrafii/forum/topics/poezia?xg_source=activity

Nevoia de noi...(amintiri de la lansarea volumului colectiv "Jurnalul unui câmp de aripi" - Daniela Toma)
Publicat de ileana popescu bâldea
în Noiembrie 5, 2017
Da! avem nevoie de noi. într-o lume care ne alienează tot mai mult. și nu știu dacă este vina ei sau a aerului de deasupra. sigur, însă, cineva cerne șansele de a trăi normal. când voi întâlni energia aceea, dacă o voi întâlni vreodată, o voi examina pe toate fețele sau firele care ne despletesc firescul. și, poate, astfel voi înțelege, pentru o altă viață de om sau fluture, unde se află echilibrul fără de care suntem mai ușori decât o frunză…
continuare...http://junimeadigitala.ning.com/group/caligrafii/forum/topics/nevoia-de-noi

Stre-suri...

Revoluțiile țin tot cu șmecherii, pe când fraierii poartă doar însemnele de eroi! Publicat de Calotescu Tudor Gheorghe

Au trecut aproape trei decenii de la așa zisă Revoluție dar RIDICOLUL apucăturilor tovărășești nu a încetat niciodată! Deși au pretenția de a fi numiți domni, majoritatea politicienilor care ne conduc destinele, dar mai ales aparatul de pupători în fund care le alimentează orgoliile, au rămas la fel sau chiar au evoluat în sens strict negativ. Orgolii de mesia sau de statui vii, orgolii care se preling precum nămolul vulcanilor din zona Pâclelor Buzăului. Nu a fost lună în care să nu aflu cum unii oameni, care au ridicat spre atenția publică tot felul de probleme, uneori mai grave, alteori doar comune sau chiar închipuite, s-au trezit aproape instantaneu cu adevărate cohorte de control la poartă. Apoi au rămas veșnic în atenția autorităților.  continuare...http://junimeadigitala.ning.com/group/stresuri/forum/topics/revolu-iile-in-tot-cu-mecherii-pe-c-nd-fraierii-poart-doar

Salutare, Caragiale!

Publicat de ileana popescu bâldea în Noiembrie 20, 2017 Astăzi te-am văzut prin Piață. pe prima pagină a câtorva editoriale. în gura câtorva opozanți. pe ochiul șmecher al unor cățărători. chiar și într-o mașină care mergea paralel cu mine(făcând semne obscene și invitându-ne în gura mare să batem vântul în rafale pe toate străzile), la televizor, pe internet, pe masă și într-o sticlă, la brațul celor care solidarizează cu esteticul sau discută despre gânduri, prin cuvintele unor analiști, zâmbetul parfumat al dictatorilor de toate etapele și apartenențele, chiar și în jocul stupid al unor copii care alergau pe alei și-și ziceau că sunt într-un război portocaliu cu dungi verzi(ce-o fi însemnând asta, în mentalul lor?)

continuare.http://junimeadigitala.ning.com/group/stresuri/forum/topics/salutare-caragiale

Între G și H... Publicat de Anica Andrei Fraschini în Noiembrie 2, 2017 

Nu, nu e vorba de punctul G, ci de rețeaua internet... Pentru că mă mișc doi centimetri cu telefonul mai spre dreapta-stânga, dispare G, apare H, dar cel mai grav e când se încăpățânează un E penibil... Sau de rețele, în "G"neral... De plase, de păcăleli, de ițe... Iglițe... De chef și platitudine, de extaz și starea de nimic. De hipotalamus e vorba. Măria-Sa. Mă ia cu câte o sfârșeală, de nu-mi vine să cred. Mă irită tot. Și nici că aș vrea altceva. Nu! Se strânge lumea într-un polonic și sunt, și eu, pe-acolo, să mă întreb ce caut. Nimic. Un hipotalamus destabilizat, pipernicit, anemic, anti-anatomic. Nici măcar o părere, niciun sentiment, doar iritare, cu lipsă de respect. Cu lipsă de orice, altceva. Hormonal - da, ah!, intervine "H"-ul - poate părea corect: o muiere ce glisează în viteză, spre vârsta a treia. Sau o fi vreo înălțare? Că "trei" e mai sus decât "unu"... continuare...http://junimeadigitala.ning.com/group/stresuri/forum/topics/ntre-g-i-h

Fapt divers Publicat de ileana popescu bâldea în Septembrie 24, 2017

Citesc multe poeme. De foarte mulți ani. Doar cine nu citește - și își clădește "opera" pe imaginile și metaforele altora - nu realizează cât de ușor pot fi descoperiți de cei din ale căror texte se inspiră. Apoi, împăunați și bazându-se pe numărul aprecierilor acelora care citesc din doi în doi, încearcă să se "ridice" pe vârfuri, din nefericire, doar de nisip. Ce cred ei despre ei nu contează, dar este important pentru mentalul colectiv care-și construiește false valori pentru ca apoi să se raporteze la ele. Și, până la urmă, este dreptul fiecăruia să aleagă ce-i place, dar dreptul de a fi corect cu cititorul este doar al autorului. continuare...http://junimeadigitala.ning.com/group/stresuri/forum/topics/fapt-divers

Note

Creat de Ileana P. Bâldea Sep 12, 2009 at 2:59pm. Actualizat ultima dată de Ileana P. Bâldea Apr 21, 2014.

Dialoguri culturale este o reţea socială

© 2018   Created by Ileana P. Bâldea.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor