Dragos Niculescu's Blog (42)

Economie la lumină*

Nu se logodeşte nimeni cu timpul

fără să nu-i ceară voie gîndacului de bucătărie,

nu-şi cumpără nimeni pistol pentru o sinucidere eroică

fără să nu-şi lase patul făcut în cele mai bune condiţii,

e o regulă în toate,

omenirea înaintează în baza unor principii verificate.

Cu mîinile înfundate-n buzunare pînă la cele mai adînci

boabe de grîu ale copilăriei,

nebunii superbelor deziluzii fluieră la vagoanele marfare

în care nasc ultimele slujnice ale… Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Mai 14, 2017 la 1:00am — 2 Comentarii

Colindătorul*

Sînt cel ce vă urează-o zi mai bună,

În viaţa asta searbădă şi grea,

Şi care îşi doreşte să vă spună

Că încă mai e loc şi de-altceva.

Nu mă cunoaşteti, nu mă ştiţi pe nume,

Domiciliez acolo pe-unde trec,

Dar, totuşi, am şi eu un rost pe lume,

Să vă colind puţin şi-apoi să plec.

Sînt lipsuri, mai apar chiar şi dezastre,

În lumea tristă, plină de nevoi,

Eu însă cred în apa mării-albastre

Şi mă-nfăşor într-o perdea de ploi.

Nu…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 30, 2017 la 10:00pm — 6 Comentarii

Băiatul cu pălărie verde*

Nu mă întreba de ce în unele zile înnorate,

băiatul cu pălărie verde aşteaptă în zadar lîngă

chioşcul de ziare, şi apoi pleacă întristat.

În acest oraş din ce în ce mai singur,

în care zidurile caselor păstrează nealterată

dulceaţa vechilor patimi boiereşti,

eu nu cunosc decît spaima dinaintea zorilor de zi,

ultimul drum, şăgalnic, al trăsurii cu domnişoara

mută, mîna ei albă, purtătoare de evantai,

sprijinită pe rama ferestrei şi zîmbetul…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 29, 2017 la 1:00pm — 6 Comentarii

Să nu te miri

Să nu te miri dacă într-o bună zi ne-am întîlni

absolut întîmplător.

Din punctul meu de vedere, oraşul este tot mai

liniştit, oamenii s-au dezobişnuit să mai iasă,

stau mai mult înăuntru, la lumina blîndă a răcoroaselor

interioare, pe străzi odihnesc aceleaşi mari şi vechi

şifoniere de lemn, cu uşile veşnic deschise,

abia cîte un cal dacă mai poartă în spinare vreun tătar

cu arc şi paloş, îmbrăcat în blană de şobolan sălbatic,

ieşit la aer din…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 28, 2017 la 5:30pm — 4 Comentarii

Vremea împăcării

Hai să ne-mpăcăm cît mai e vreme,

Cît mai vieţuim ca oameni blînzi,

Că, şi-aşa, avem multe probleme,

Şi, de bine, sîntem toţi flămînzi.Vom fi prea bătrîni şi slabi odată,

Ori poate nu vom mai fi deloc,

Pentru-a repara viaţa stricată

De-un absurd şi condamnabil joc.Se apleacă talerul balanţei

Numai între bine şi-ntre rău,

Hai să nu lăsăm şansa speranţei

Prăbuşită-n suflet ca-ntr-un hău.O să se cutremure… Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 28, 2017 la 12:30am — 7 Comentarii

Recondiţionare

Mi-ai hărăzit, o, Doamne, să-mi port albastre oase

tot rumegînd din fluier ca nişte cai bătrîni,

să le-ncălzesc cu vodkă prin poduri igrasioase,

de parcă aş aprinde, cald, focul pe la stîni.

Dar nu mi-ai spart în creştet frumosul ou de aur,

şi-mi năvăleau ţînţarii în ochi cînd mă-nsuram,

mi-au tot turnat mişeii la basme c-un balaur,

m-au descîntat ţiganii cînd fluturi călăream.

Priveşte-ţi deci de-acolo, c-un telescop, lucrarea,

sînt cel ce-adorm…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 26, 2017 la 6:53pm — 3 Comentarii

Va coborî ploaia

Mîncam salam cu pîine şi beam nectar de piersici,

pe o hartă neclară şi veche a oraşului, cînd i-am spus:

“De aceea mă simt atras de tine,

fiindcă eşti femeia care vede prin ziduri cum cresc

copacii, fiindcă uneori mîinile tale sînt reci

şi coapsele, mai înmiresmate decît florile nopţii”.

Ea a mîncat vreo trei măsline, şi-a dat părul negru

într-o parte şi, mîngîindu-mă pe obraz, mi-a răspuns:

“Mă sufoc uneori, să ştii, simt că nu mai am aer.

Eu…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 25, 2017 la 10:46am — 4 Comentarii

Nouăzecişicinci plus unu*

Pe frunţile a nouăzecişicinci de bouri întunecaţi

zăngăneau stelele ca nişte poduri rupte ale nopţii,

cîntecul lor metalic ameţea păsările de pradă pînă

la sinucidere, ochiul lor pîlpîitor strălucea acolo,

pe fruntea lor, ca în liniştea unui templu cu coloanele

curbe şi ascuţite pînă-n adîncimea infinitului.

“Sînt omul cel mai bogat al lumii şi stăpînul vostru,

le-am spus sălbăticiunilor apropiindu-mă de ele,

dar voi nu mă cunoaşteţi. Chiar acolo,…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 23, 2017 la 7:00pm — 4 Comentarii

Prăbuşirea în vis*

Pe umbra rămasă din gînduri

M-aplec azi să jur şi să strig,

Mi-e inima toată din scînduri,

Căci încă mi-e dor şi mi-e frig.

Sătulă e lumea de toate,

Nimic părcă nu mai e sfînt,

Trec clipe-ntre noi vinovate,

Incendii stau stinse-n cuvînt.

O taină mi-eşti încă, iubire,

Pe care-o tresar şi o ning,

Însemn fără leac peste fire,

Te chem, te condamn şi te-nving.

În regula faptei terestre

E scrîşnet, ciocnire şi fum,

Şi-un…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 22, 2017 la 2:00pm — 6 Comentarii

Veac afon

La ora cînd flaşneta se duce să se culce

şi Foişorul focuri mai stinge doar în vis,

cînd porumbeii sorţii pe cronici de Neculce

vor să-şi ridice cuibul cel din vechimi prezis,

mai drag îmi pare-atuncea, prin lanuri calde, grîul,

şi-ncep să-înot prin spice şi greieri de nebun,

şi intr-un curţi, la caii bătrîni să le scot frîul,

să le ofer în baie domniţelor săpun.

Şi tot dansînd giolarii prin porturi de ocazii,

se nărăviră goţii şi hunii la…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 19, 2017 la 8:53am — 1 Comentariu

Nu sînt acela*

Nu, iubito, eu nu sînt cel cu urechea tăiată.

În ochiul meu jilav dorm cîmpiile şi dorm mări.

Caut în soartă mereu un ghimpe de cioară spurcată.

Sînt visul nesfîrşit al unei lungi şi galbene cărări.

Nu, iubito, eu nu sînt cel cu urechea tăiată.

Arcul meu dă muguri, din tolbă îmi ies pe rînd fluturii nopţii.

Ia-ţi chitara şi cîntă-mi, dezveleşte-ţi piciorul de fată…

Se vor întoarce-n curînd cavalerii, apusul va bate în fierul porţii.

Nu, iubito, eu…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 17, 2017 la 11:30am — 6 Comentarii

Îmi stăteau de-o parte şi de alta

Ochii lor galbeni erau aţinţiţi spre mine.

Aduşi de spate, cu pletele acelea clisoase,

cu unghiile lungi şi vinete, stăteau de-a dreapta

şi de-a stînga mea, cu ceasloavele deschise,

printre marile pietre, prin nisipul şi pînzele

fluturînd în vînt ale oraşului.

Treceam printre ei, îmi vedeam de drum,

purtam pe umăr o desagă, mă sprijineam într-o lance.

“Prin tine”, îmi ziceau, “scrie aici, în cărţile noastre,

va vorbi vremelnicia unei seminţe…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 16, 2017 la 5:00pm — 1 Comentariu

Lumină din Lumină*

Eu zic să înviem de Înviere,

Măcar de-acum să devenim mai buni,

Să ne simţim mai demni de o avere

Prinsă-n lumina unei mari minuni.

E vremea de biserică şi taină,

E vremea lumînarea să ne-o dăm,

Şi dacă îi ferim flacăra-n haină,

Haideţi, mai bine-n suflet s-o purtăm.

Amarul să-l uităm, cu gust de fiere,

Prieteni, oameni, voi colegi, duşmani,

Şi c-am învins tot răul de-Înviere,

Să ne-amintim, de azi, curaţi, prin ani.

Mai sînt…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 15, 2017 la 5:00pm — 4 Comentarii

Cîntec pentru copacul ucis

Cum stai, copac bătrîn, copac frumos,

Înalt, pe-o coamă verde, solitară,

Nu ştii că undeva, puţin mai jos,

Se pun la cale mari trădări de ţară.

Nelegiuţi cu numele spurcat,

Purtînd sămînţa şarpelui în vene,

Cu toţi duşmanii ţării-au pactizat,

Punînd infam peceţi pe anateme.

De la Nădlac şi pînă-la litoral,

S-au pus ca să distrugă tot pămîntul,

Şi să-i înfigă naţiei un pumnal,

Ca pe-un deşert, pe-aici, să bată vîntul.

Spre tine…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 14, 2017 la 3:30pm — 4 Comentarii

Fişa de cadastru

Cînd va duhni şi sila ca varza în butoaie

şi-or să se ude-n stradă batistele cu spirt,

va izbucni ca floarea speranţa din gunoaie,

vor chefui fantome domneşti în orice birt.

Dar pîn-atunci urează-ţi cîte-un rahat în stradă,

să calci de dimineaţă şi nonşalant pe el,

ca Nea Matei frizerul de tot să nu te radă,

cînd o să-i iasă dama de pică din inel.

Şi mai aruncă-n flăcări bicisnica stupoare,

ca pe o flegmă acră de malţ sau de borhot,

căci…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 13, 2017 la 8:00am — Nu sunt comentarii

O mie şi două de nopţi

Călări pe măgarii apusului,

executorii vor veni pe aceste meleaguri

să planteze seminţe de castraveţi,

şi nu-i va aştepta decît piticul circului,

cu tîmplele albe,

cu bombeurile frecate cu ceară,

suflînd în ultima trompetă din recuzită,

gravată “Pierrot”.

Nu mai ascultaţi cu paharul pe ziduri,

trage curentul istoriei prin cărămidă ceva de speriat,

mai bine fiţi liniştiţi,

cîte-o muscă grasă tot se va găsi să doarmă pe…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 9, 2017 la 10:30pm — 1 Comentariu

Colind de primăvară

Ca un cocor astenic şi cuminte,

În legea primăverii ce-a venit,

Mă-ntorc cu gîndul gol de vechi cuvinte,

Şi-mi amintesc c-odată ne-am iubit.

N-am nici zăpezi, nici viscole, nici ruguri,

Întunecaţii fulgi, azi, sînt trecut,

Pot însă colinda cu crengi şi muguri

La uşa unui vis care-a durut.

Purtam şi noi, odată, semn de floare,

Prin iarba ce în sînge clocotea,

Dar parcă o deşertică-ntrebare

Le-a pîrjolit radioactiv, sub stea.

Aş…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Aprilie 8, 2017 la 6:30pm — 4 Comentarii

Casă cu cerdac*

O casǎ ţǎrǎneascǎ cu cerdac…

Un colţ de rai uitat într-un alt veac,

Un rai pierdut, ce astǎzi ne-ar fi leac

În liniştea de raiuri care tac.

Un fel de mǎnǎstire cu pridvor…

Doar vîntul bate toaca în obor,

Şi-n ea plînge un sat întreg de dor,

Şi satul parcǎ e cît un popor.

O poartǎ arcuitǎ a destin

Peste un car cu boi ce nu mai vin,

Rama icoanei unui neam creştin,

Sǎrut între pǎmînt şi cer senin.

E lemnul ca pǎdurea,…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Martie 30, 2017 la 7:30am — 8 Comentarii

Paşi prin nisipul luminii

Cînd arşiţa verii dă să strîngă,

îngerii adorm pe fundul lacurilor,

să fie mai aproape de noi.

Culegătorul de izmă pleacă de dimineaţă pe cîmp

cu ochii galbeni de berea de ieri,

în timp ce noul cocoşat de la Notre-Dame

zice şi el bogdaproste de răcoarea dintre două

clopote.

Cu oasele cărăbănite prin imperiul frigului

am mai fi putut, desigur, rezista o vreme

pînă la prima haltă a istoriei,

dacă nu ne-ar fi întins sfinţii mucenici să…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Martie 28, 2017 la 3:56pm — 2 Comentarii

Noaptea dinaintea zilei

Mă tot peţesc trăsurile vacante

cînd mai înmoi cu tîrnul prin luceferi

şi simt femei, prin jur, mergînd pe poante,

şi toţi nebunii lumii îmi par teferi.

Eu le răspund candid că nu-s acasă.

Mă înţeleg muscalii, şi se-nchină.

Dar sus, în felinar, rîde-o mireasă,

un şobolan se-mpuşcă fără vină.

De-aş mai trăi o dată pîn-la ziuă,

ca să îmi ung cu rouă tîmpla beată,

jur c-am să scot pe brînci apa din piuă

şi c-o să-mi prind şi fluturi la…

Continuare

Adăugat de Dragos Niculescu la Martie 27, 2017 la 7:15pm — 3 Comentarii

Despre

Ileana P. Bâldea a creat această reţea Ning.

Colectivul de redacție

Redactor-sef: Ileana Popescu Bâldea

Redactori: Veronica Pavel Lerner, Teodor Dume, Nadia Pădure,Anica Andrei Fraschini, Enea Gela, Violeta Mirela Deminescu, Ottilia Ardeleanu, Loredana Știrbu, Aurora Luchian, Agafia Drăgan, Costin Tănăsescu, Tudor Calotescu, Dan Tipuriță,Simion Cosmescu

Membru de onoare: Relu Coțofană

Pian și alte coarde...

Tableta zilei

„Lumea-i visul sufletului nostru.”                                                      Mihai Eminescu

http://junimeadigitala.ning.com/group/tableta-zilei/forum/topics/ce-este-lumea

                   

Medalion literar

CV-Maria Giurgiu
Publicat de giurgiumaria î

Născută pe 1 noiembrie 1960 în comuna Izvoru, județul Argeș. De origine din comuna Uda, județul Argeș. Sunt, fiica cea mai mare dintr-o familie de la țară cu patru copii. Am urmat cursurile școlii generale, din satul Săliștea, comuna Uda; Am urmat cursurile unui liceu teoretic profil umanist- limbi străine în orașul Pitești. După terminarea școlii și după căsătorie, am început să lucrez în uzină, în urma unor examene de diferențe în profilul industrial. Pe parcurs am făcut cursuri de specializare în profilul meu de lucru. Literatura și istoria, au constituit întotdeauna o pasiune și un hobby pentru mine. După ce m-am căsătorit, soțul fiind cadru M.A.N. am locuit în Câmpina, apoi în Constanța alți câțiva ani, după care m-am mutat la Târgoviște unde m-am stabilit cu familia și am continuat să lucrez într-o unitate a M.A.N. 
http://junimeadigitala.ning.com/group/medalion-literar/forum/topics/cv-maria-giurgiu

Din urmă...

Dosarul lui Eminescu de punere sub interdicție
Postat de ION IONESCU-BUCOVU

Dosarul de punere sub interdicție a lui Mihai EMINESCU

Având în vedere că în ultimul timp tot mai mulți eminescologi susțin că M.Emiescu a fost ucis de spionajul imperiului Austro-Ungar prin agenții lui de influență, pun la dispoziția publicului dosarul de interdicție al poetului, după boala suferită în 1883, dosar din aprilie 1889 până în 16 iulie 1889:

[PUNEREA SUB INTERDICŢIE]

Nr. 645 Anul 1889 Luna ........ ziua ........

Proces-Civil
DOSARUL TRIBUNALULUI ILFOV
Secţia II-a civilă-corecţională

MIHAIL EMINESCU
Interdicţie
continuare... http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/dosarul-lui-eminescu-de-punere-sub-interdic-ie

Articole

Emoţia şi mesajul poeziei în raport cu stilistica şi prozodia Publicat de Florin T. Roman în Septembrie 26, 2017 Am observat cu stupoare că poezia contemporană de formă clasică pune accentul în mod exacerbat pe stilistică şi prozodie, diminuând, până la anulare uneori, emoţia şi mesajul. Mai ales poeţii tineri, ca în povestea cu fata moşului şi fata babei, aleg cutia frumoasă pe dinafară, sclipitoare, dar lipsită de conţinut. Critica contemporană procedează, în mare măsură, întocmai. Probabil se alimentează reciproc. Şi asta se întâmplă, culmea! – într-o epocă a versului liber (numit uneori vers alb), sau poate tocmai de aceea: Negăsind prea multe cusururi poeziei postmoderne, scrisă cca 70 la sută în vers liber şi la care „nu mai există valoare stabilă şi inatacabilă” (Mircea Cărtărescu), pe unde să mai despice firu’-n patru criticul vremurilor noastre?http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/emo-ia-i-mesajul-poeziei-n-raport-cu-stilistica-i-prozodia

Text... Publicat de Anica Andrei Fraschini în Septembrie 23, 2017

...despre câteva realități pe care le constat cu trăiri de cetățean reîntors în patria-mamă. Încep cu o declarație: abia acum simt conturată iubirea de țară. Văd net diferența dintre cum o iubeam înainte și cum o iubesc acum. Înainte de a pleca în străinătate, îmi iubeam țara cu un fel de automatism. Categoric o iubeam, mă născusem iubind-o. Acum, o iubesc cu fiecare privire pe care o aștern peste pământul ei, asfaltat sau nu, cu fiecare gură de aer plin de miros de cauciucuri arse, ori de umezeala pădurii, cu fiecare pas ce mă poartă pe drumuri știute, pe care le regăsesc cu un sentiment de securitate: orice s-ar întâmpla, sunt în țara mea. continuare....http://junimeadigitala.ning.com/group/orice-dorim-sa-impartasim/forum/topics/text

FESTIVALUL LIMBII ROMÂNE – MONEASA 2017 Publicat de Florin T. Roman în Septembrie 3, 2017

Urmaşilor mei Văcăreşti! Las vouă moştenire: Creşterea limbei româneşti Şi-a patriei cinstire. (IenăchițăVăcărescu -1740-1797) Ediția a IV-a a Zilei Limbii Române s-a sărbătorit, într-o atmosferă românească de mare suflet, printr-un festival ce a avut loc în zilele de 30 și 31 august, în staţiunea Moneasa, jud. Arad. Organizatori au fost Revista de Informaţie şi Cultură Româno-Canadiano-Americană „STARPRESS”, condusă de Ligya Diaconescu, scriitor etalon pentru românii care trăiesc în țară, dar și în Diaspora, în colaborare cu Liga Scriitorilor Români, reprezentată de cunoscutul scriitor Alexandru Florin Țene, președintele Ligii. Invitaţii au fost cazaţi, în condiţii excelente, la hotelurile Lacul Liniştit şi Parc. Amfitrion, gazdă pentru toate activitățile festivalului, a fost scriitorul arădean Florin T. Roman. continuare...http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/festivalul-limbii-rom-ne-moneasa-2017?xg_source=activity

Caligrafii

Uneori lumile se ating - gânduri de la lansarea volumului "SAFIRE ȘI ÎNGERI" - Ioana Sandu Publicat de ileana popescu bâldea în Octombrie 7, 2017

… nu cu degetele sau orice alt colț din ele, ci cu partea aceea nevăzută, nici chiar de umbră, a tălpii. Se așază elegant pe scaune sau fotolii, privesc în jur tăcute dar, dornice să vorbească, analizează, pleacă fără să vezi și se ghemuiesc în colțuri, dau un tablou la o parte și-i privesc spatele, de ca și cum adevărul despre pictură s-ar afla acolo, fixează vitraliul din spatele unui birou plin cu flori și cărți și se identifică rar în culoare, ating lemnul sculptat parca de îngeri, răscolesc cărbunii nestinși din șemineu, caută liniștea din pereți apoi revin în locul pe care și-au lăsat cuvintele, se îmbracă în ele, își pun palma la tâmplă și ascultă și rar se trezesc din reverie - doar atunci când realizează că sunt cumva oameni, cu puțin din ele, și trebuie să se concentreze și asupra aerului, luminii, vântului sau emoției altei lumi călăuzită pe același drum de un Dumnezeu fără nume - poate energie, poate curcubeu, poate sunet sau doar un fel special de gând.continuare... http://junimeadigitala.ning.com/group/caligrafii/forum/topics/uneori-lumile-se-ating-ganduri-de-la-lansarea-volumului-safire-si

cutia de conserve Postat de Dan Tipuriță în Septembrie 17, 2017

M-am născut în vremea când maşinile porneau la manivelă. Tractoarele-şi începeau lucrarea trase cu sfoara ,se muncea mult în lehamitea gândului ,se disputa viitorul în ţărâna hazardului şi chiar se trasa drumul luminii cu bezna închisorilor. Iar pentru mine, copilul de atunci, în zilele negre lupii treceau Dunărea pe o sârmă de gheaţă, în cele frumoase reuşeam cu nimic să-mi cumăr o insulă de fericire la chioşcul de vis-a-vis . Acolo se puteau procura cele mai râvnite lucruri, adică bile colorate, dopuri de pistol cu pulbere, pene, imagini pictate şi alte comori. Cutia de conserve era cea mai disputată minge, în ea păstram de pe o zi pe alta frumoasele jocuri, poarca şi ţurca, chibzuiam înălţarea rachetelor cu un pumn de carbid ,poarta de fotbal şi multe alte minunăţii dăruite cu neuitare . Și de atunci în irisul meu stă închisă o lacrimă. A lui Dumnezeu http://junimeadigitala.ning.com/profiles/blogs/cutia-de-conserve

Am cunoscut fel și fel de oameni... Publicat de ileana popescu bâldea în Iulie 6, 2017

Am cunoscut oameni proști, incredibil de proști, care au aflat asta doar după ce au devenit formatori de opinie, cumva. Am cunoscut oameni inteligenți, dar atât de naivi, încât oamenii proști i-au învârtit pe toate degetele unui suflet degenerat, astfel încât au ajuns să se întrebe dacă nu cumva ei sunt defecți. Am cunoscut oameni care nu știau nimic despre ei, pentru că nu se întrebaseră sau pentru că nu-i pusese nimeni în fața unui astfel de gând. continuare... http://junimeadigitala.ning.com/group/caligrafii/forum/topics/am-cunoscut-fel-si-fel-de-oameni

Stre-suri...

Fapt divers Publicat de ileana popescu bâldea în Septembrie 24, 2017

Citesc multe poeme. De foarte mulți ani. Doar cine nu citește - și își clădește "opera" pe imaginile și metaforele altora - nu realizează cât de ușor pot fi descoperiți de cei din ale căror texte se inspiră. Apoi, împăunați și bazându-se pe numărul aprecierilor acelora care citesc din doi în doi, încearcă să se "ridice" pe vârfuri, din nefericire, doar de nisip. Ce cred ei despre ei nu contează, dar este important pentru mentalul colectiv care-și construiește false valori pentru ca apoi să se raporteze la ele. Și, până la urmă, este dreptul fiecăruia să aleagă ce-i place, dar dreptul de a fi corect cu cititorul este doar al autorului. continuare...http://junimeadigitala.ning.com/group/stresuri/forum/topics/fapt-divers

Cum se pregateste Romania sa celebreze Marea Unire: o tara tot mai divizata pe relatia est-vest de Cristian Pantazi -Publicat de STelu Pop în Iulie 28, 2017 

Transilvania si Banatul evolueaza cu o viteza in plus fata de restul tarii. Sudul si estul Romaniei, dar si enclava Harghita-Covasna din centru, se dezvolta cu viteza melcului. Bucurestiul, cea mai bogata regiune din estul Europei alaturi de Ilfov, devine insuportabil pentru tot mai multi cetateni dupa mandatele lui Oprescu si Firea. Cu o infrastructura precara, ce nu leaga regiunile istorice intre ele, Romania se pregateste sa celebreze o suta de ani de la Marea Unire ca o tara profund divizata pe axa est-vest. Diferentele de dezvoltare dintre est/sud si vestul Romaniei sint ingrijoratoare. Statistica e nemiloasa: vestul bogat produce tot mai mult, sudul si estul sarace consuma tot mai mult - dar in zadar. http://junimeadigitala.ning.com/forum/topics/cum-se-pregateste-romania-sa-celebreze-marea-unire-o-tara-tot-mai

Note

Creat de Ileana P. Bâldea Sep 12, 2009 at 2:59pm. Actualizat ultima dată de Ileana P. Bâldea Apr 21, 2014.

Dialoguri culturale este o reţea socială

© 2017   Created by Ileana P. Bâldea.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor